Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-03-05

2018-03-06

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 10). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet, måndag 3 mars, förutom föredragande: Kerstin Tham, rektor, Per Hillbur, prorektor, Charlotte Löndahl-Beckmann, tf. kommunikationschef. Pontus Källström, studeranderepresentantPernilla Biström, sekreterare
Frånvarande: Susanne Wallmark, universitetsdirektör

Ärenden:

Tidigareläggande av höstterminen 2018 för sjuksköterskeprogrammet  
Dnr. UTB 3.1-2018/61
Föredragande: Thomas Strandberg
Orsak till ändring är brist på stora lokaler vid terminsart och att förskjuta höstterminen för sjuksköterskeprogrammet termin 1 och termin 4 skulle minska behovet av stora lokaler i samband med ordinarie terminsstart.

Innovationskontor  vid Malmö universitet
Dnr. LED 1.3-2018/154 
Föredragande:  Anna-Karin Alm
Ärendet utgick.

Riktlinjer för komponenter u universitetets kvalitetsarbete
Dnr.LED 2016/356 
Föredragande: Anna Sandell 
Ärendet utgick.
 

Modell för processutveckling
Bilaga Modell för processutveckling 
Dnr. LED 1.3-2018/150
Föredragande: Madeleine Persson
Sedan 2015 har Malmö universitet ett processkontor med ansvar för att bedriva processinriktad verksamhetsutveckling. Processkontorets arbete är en del av kvalitetssäkringen och ingår i lärosätets sammanhållna kvalitetssystem. Syftet med det här dokumentet är att klargöra roller och ansvarsfördelning kopplat till universitetets arbete med processutveckling

Huvudprocesskarta
Bilaga Huvudprocesskarta
Dnr. LED 1.3-2018/152     
Föredragande: Madeleine Persson
Processkontorets arbete är en del i kvalitetssäkringen och ingår i lärosätets sammanhållna kvalitetssystem. Syftet med huvudprocesskartan är att på ett övergripande och tydligt sätt beskriva universitetets huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.                                                   

Byte av ledamot i styrgruppen för genusvetenskapligt kollegium
Dnr. LED 1.5-2018/155
Maria Dahlberg

Text: PM Eriksson