Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-02-05

2018-02-05

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 6). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av 
högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet, måndag 5 februari, förutom föredragande: Kerstin Tham, rektor, Susanne Wallmark, förvaltningschef, Charlotte Löndahl-Beckmann, tf. kommunikationschef och Pernilla Biström, sekreterare.
Frånvarande: Per Hillbur, prorektor och Pontus Källström, studeranderepresentant .

Ärenden:

Dnr. LED 1.3-2018/3
Föredragande: Jessica Wastring

Dnr. REK 2.2.3-2018/62
Föredragande: Anna Tenggren
Dnr. LED 1.3-2018/81
Föredragande: Peter Jönsson

Dnr. LED 1.2-2018/37
Föredragande: Anna Sandell

Dnr. LED 1.2-2017/587
Föredragande: Karin Frydenlund

6. Remisstatus v. 5-6
Föredragande: Susanne Wallmark

Text: PM Eriksson