Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-11-05

2018-11-06

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 45). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet.  Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande: Kerstin Tham, rektor, Per Hillbur, prorektor, Susanne Wallmark universitetsdirektör, Per M Eriksson, kommunikatör och Hélena Bogazzi, sekreterare.
Frånvarande: Jenna Pystynen, studeranderepresentant. 

Ärenden

1. Riktlinjer för mottagande av donationer 
Bilaga
Dnr: LED 1.1-2018/490  
Föredragande: Maria Vidakovic

2. Befordran till professor i datavetenskap - Helena Holmström Olsson
Dnr: HR 2.2.3-2018/619                                                                             
Föredragande: Sara Eriksson 

3. Antagning av Olof Sandgren som docent i specialpedagogik
HR 2.2.3-2018/391                                                                                    
Föredragande: Sara Eriksson

4. ERA19 (External Research Assessment); projektdirektiv
Kvalitetsutvärdering av forskning vid Malmö universitet
Dnr: LED1.3-2018/619                                                                              
Föredragande: Peter Jönsson       

5. Remisslista vecka 45-46                                                                               
Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Per M Eriksson