Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vad är grejen med digitala salstentamina?

2019-02-06

DIGITALISERING. Studenterna ser fram emot att slippa skriva tentor för hand. Men vilka pedagogiska möjligheter öppnar sig när tentor blir digitala? Och vilken hjälp kan du som lärare få? Under våren startar ett pilotprojekt som undersöker detta.

Prenumerera: iTunes | Spotify

I det andra avsnittet av podden I digitaliseringens framkant pratar Andreas Jacobsson med Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, AKL. Båda ingår i Utvecklingsrådet för digitalisering, en arbetsgrupp inom Digitaliseringsuppdraget.

En av poängerna med digitala salstentor är att examinationen blir mer effektiv och rättssäker.

– Tentor riskerar inte att försvinna och man kan minimera fusk genom att slumpa frågor. Det hjälper ju inte att snegla på vad grannen svarar om man inte har samma fråga, säger Patricia Staaf.

Tentorna kan också bli mindre tidsödande att rätta, särskilt i de kurser där flera lärare rättar olika delar i samma tenta.

När alla svarar fel på samma fråga

Vad gäller pedagogiska möjligheter lyfter Patricia Staaf fram det faktum att man kan använda andra medier än  text, till exempel film eller ljud. Något som kan underlätta mycket för personer med funktionsvariationer.

– Man kan också använda sig av det som kallas learning analytics. Ett exempel på detta är att läraren tydligt ser vilka frågor som inte funkar. Om alla studenter svarar fel på samma fråga kanske det är fel på frågan, säger Patricia Staaf.

Tanken är inte att digitala salstentamina ska ersätta alla andra former för examination.

– Det viktigaste är att hitta den bästa examinationsformen för varje enskild kurs. Inte att digitala salstentamina ska bli det enda sättet vi examinerar på. Vi hoppas på att stimulera en diskussion om examination och examinationsformer generellt.

IT-pedagoger kan hjälpa till

På universitetet finns numera ett antal IT-pedagoger som kan hjälpa till med att konstruera digitala tentor. Inte bara tekniskt utan också hur man som lärare kan tänka när man utformar tentan.

– Tanken är att IT-pedagogerna ska fånga upp de frågor som fallit mellan stolarna, alltså frågor som inte varit renodlade IT- eller pedagogiska frågor. De ska vara kittet däremellan, menar Patricia Staaf.

Vägen framåt för digitala salstentamina

Under 2018 genomfördes en pilotstudie på Fakulteten för hälsa och samhälle. Man har också studerat hur andra lärosäten gör. Under våren genomförs ett pilotprojekt där ett antal lärargrupper kommer att få testa detta i skarpt läge. Kontakta projektledare Christian Rohman om du vill veta mer.

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple iTunes eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.