Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vem fokuserar du på när hälften av studenterna finns online?

2019-03-13

DIGITALISERING. Någon sitter hemma, en annan på ett kafé i Australien, en tredje i en lärosal i Malmö. Alla deltar i samma seminarium. Framtidens utbildning möjliggör för fler studenter att delta på sina egna villkor, men hur ska läraren bli trygg i den nya rollen som pedagog, tekniker och TV-programledare?

Prenumerera: iTunes | Spotify

I det fjärde avsnittet av podden I digitaliseringens framkant pratar bibliotekschef Sara Kjellberg med Marie Leijon, lektor i pedagogik.

Samtalet tar utgångspunkt i Marie Leijons forskning om hur våra fysiska rum kan samspela med de virtuella rummen. Hur detta samspel ska gå till är inte alltid självklart.

För att läraren ska bli trygg i de nya fysisk-virtuella rummen, menar Marie Leijon, behöver vi fler experimentmiljöer där lärare och studenter tillsammans och i lugn och ro kan testa olika upplägg. Det behövs också fler låg-teknologiska lösningar som sällan eller aldrig fallerar i en skarp situation. Lärarna behöver också stöd i hur man designar ett pedagogiskt upplägg i en hybrid lärandemiljö.

Malmö universitets IT-pedagoger arbetar med just dessa frågor. Ta gärna kontakt med dem eller med Marie Leijon om du vill veta mer. Se också Marie Leijons publikationer på MUEP.

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple iTunes eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.