Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitalisering inom utbildning och undervisning engagerar många

2019-05-07

DIGITALISERING. Mer kompetensutveckling för personalen, bättre systemintegration och möjligheten att göra vår undervisningen mer tillgänglig. Detta är några av de ämnen som diskuterades i de workshopar som Utvecklingsrådet för digitalisering nyligen genomförde.

Prenumerera: iTunes | Spotify

I det senaste avsnittet av podden I digitaliseringens framkant diskuterar Andreas Jacobsson och Patricia Staaf några av de synpunkter som uttrycktes i de utbildningsfokuserade workshopar som genomfördes i slutet av april. Sammanlagt deltog runt 70 medarbetare och de ämnen som diskuterades var – utöver de som nämndes i ingressen – för många kommunikationsvägar, undervisningslokaler och teknik, och digitala salstentamina.

Under workshoparna ställdes också ett antal frågor som deltagarna uppmanades att besvara individuellt. Svaren samlades in via Mentimeter, ett digitalt undersökningsverktyg. De fullständiga svaren hittar du här:

Svar från workshopen på förmiddagen

Svar från workshopen på eftermiddagen

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple iTunes eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.