Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digipodd: Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

2019-10-01

DIGITALISERING. Att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga är numera en självklarhet inom många discipliner. Nu kommer nästa steg: att tillgängliggöra den data som forskningen genererat. Men vad innebär detta för forskaren?

Prenumerera: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts

I detta avsnitt av podden I digitaliseringens framkant pratar Christian Stråhlman, experimentell fysiker och forskningshandläggare, med Jonas Fransson som är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap samt utvecklare av forskningsstöd på universitetsbiblioteket.

Samtalet handlar om vilka nya utmaningar forskaren och forskningen står inför när allt fler forskningsfinansiärer kräver att man ska tillgängliggöra forskningsdata. Hur gör man datan begriplig? Varför ska man använda andras data? Och hur förhåller man sig till EUs dataskyddsförordning?

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om forskningsdata

Läs också Vetenskap & allmänhets rapport Jag vill, men hinner inte! där det från s. 81 handlar om forskares syn på öppen vetenskap

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple PodcastsSpotify eller Google Podcasts. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.

Digitaliseringsuppdraget går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på Malmö universitet. Målet är att ge förslag på hur digitalisering kan höja kvaliteten i de ovan nämnda verksamheterna.

Har du en fråga du vill att vi ska diskutera? Kontakta Richard Topgaard, producent för podcasten.