Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Podd: "Att läsa är ingen snabbmatsprocess, det är en gourmetmiddag!"

2019-08-22

DIGITALISERING. Att man förstår det man läser är en självklarhet, eller? Tyvärr visar forskning att vi överskattar vår egen läsförståelse och därför läser för fort, särskilt när vi läser på skärm. Vart är vårt läsande på väg egentligen?

Prenumerera: Apple Podcasts | Spotify

I detta avsnitt av podden I digitaliseringens framkant pratar Sara Kjellberg, chef för universitetsbiblioteket, med Eva Wennås Brante som forskar på just läsförståelse och hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisningen.

Skillnad papper och skärm

Forskning visar att det finns skillnader mellan att läsa på skärm och på papper. T.ex. är det för skönlitterära texter lättare att minnas i vilken ordning saker har hänt när man läser på papper. När vi läser digitala faktatexter överskattar vi vår egen läsförståelse och läser därför snabbare än vi gör på papper.

– Att läsa snabbare gör att vi inte processar texten på djupet. Vi kan få med oss en del fakta, men kärnbudskapet kan gå förlorat om man inte är medveten om det och tränar på det, menar Eva Wennås Brante.

Att ha källan med sig in i läsningen

I sin forskning använder Eva Wennås Brante sig av begreppet sourcing, vilket är besläktat med källkritik. Begreppet kommer från en historieforskare som undersökte hur erfarna historiker läser för att sedan jämföra detta med hur skolungdomar läser.

– Han kunde se hur historikern alltid hade "the source", alltså källinformationen, med sig in i läsningen. Historikern frågar sig: Vad är det här för typ av dokument? Vad är författarens intention? Var får personen sin lön ifrån? Vilken publik vänder man sig till?

För att kunna läsa på det här sättet krävs mycket engagemang och motivation. Det är helt enkelt jobbigare.

Ha inte bråttom

Att förstå en text eller en kombination av flera texter är mycket kognitivt krävande. Det visar sig att skolungdomar inte självmant gör detta. Ett sätt att råda bot på detta, menar Eva Wennås Brante, är att vi måste fostra våra barn till att inte ha bråttom i läsningen.

– Att läsa, tänka och reflektera tar tid. Det är ingen snabbmatsprocess. Det är en gourmetmiddag!

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple Podcasts eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.

Digitaliseringsuppdraget går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på Malmö universitet. Målet är att ge förslag på hur digitalisering kan höja kvaliteten i de ovan nämnda verksamheterna.

Har du en fråga du vill att vi ska diskutera? Kontakta Richard Topgaard, producent för podcasten.