Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Podd: Ett flippat klassrum och öppna lärresurser

2019-09-10

DIGITALISERING. Med hjälp av flipped classroom-pedagogik och öppna digitala lärresurser tycker universitetsadjunkt Anton Tibblin att han når fram till studenterna och får en kreativ inlärningsmiljö.

Prenumerera: Apple Podcasts | Spotify

Anton Tibblin är programansvarig för kandidatprogrammet i informationsarkitektur på Institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Vad gör en informationsarkitekt?

– Vi försöker bygga digitala system där man lätt hittar den information man söker. Till exempel om att man går in på en elektronikaffär på nätet. Vilka kategorier ska finnas, vilka sökresultat ska visas upp? Hur hittar du det du söker efter även om du inte vet exakt vad du söker? berättar Anton Tibblin.

Låter studenterna förbereda sig hemma

I sin undervisning använder han flera pedagogiska hjälpmedel, bland annat flipped classroom-pedagogiken. Istället för att Anton Tibblin håller en klassisk föreläsning inför studenter vänder han på situationen och låter studenter plugga på hemma. Det gör att undervisningen blir mycket mer aktiv när de träffas på universitetet.

– De kan istället jobba case-baserat i grupper och diskutera olika lösningar. Eller seminarieliknande, där man diskuterar ur olika vinklar. Man interagerar mycket och jag finns som stöd.

Använder du några speciella pedagogiska verktyg i din undervisning?

Scalable Learning, som har utvecklats vid Uppsala universitet. Man försöker ta del av studenternas lärandeprocess hemma och kan se var de hakar upp sig.

Istället för att exempelvis bara ladda upp en video och be studenterna titta på den lägger Anton Tibblin till ett quiz, där svaren visar vad som gått fram från videon. Det finns också en knapp att klicka på som heter ”I’m confused!”.

– Det går även att se var studenterna pausade och tittade om och om igen. De kan också ställa frågor när de tittar. Detta ger mig som lärare bra dataunderlag om hur jag kan gå vidare med undervisningen.

Korta informativa videor

Kurserna som videorna var knutna till handlade om webbutveckling för olika enheter, alltså att utveckla webbplatser som fungerar på telefoner, surfplattor och datorer.

– Jag spelade in klipp som var sex till åtta minuter långa där jag berättade hur man kan tänka kring design av webbapplikationer och hur man kan programmera olika lösningar.

För att göra det enkelt och tydligt pratade Anton Tibblin om ett (1) koncept, eller byggsten, per video. När han sedan träffade studenterna diskuterade de tillsammans hur de olika byggstenarna kunde sättas ihop för att skapa ett komplett system.

Det krävdes ingen avancerad utrustning för att spela in filmerna. Anton Tibblin använde helt enkelt datorskärmen och mikrofonen på datorn.

Öppna lärresurser når ut till fler

I sitt arbete använder Anton Tibblin sig av öppna lärresurser. Vad är det?

– Tanken är att materialet på kursen inte stängs in i ett slutet system som Canvas eller ItsLearning, som vi hade tidigare, utan är öppet för alla. Jag har själv lärt mig mycket genom att ta del av andras material som de har lagt öppet på nätet. Nu vill jag ge andra samma möjlighet.

I och för sig går det att ta del av material i Canvas om upphovspersonen har valt att lägga det öppet, men Anton Tibblin tycker inte att Canvas stödjer material inom mjukvaruutveckling och programmering särskilt bra.

– Jag har bara inlämningsuppgifter och allt administrativt i Canvas.

Uppgiftsbeskrivningar, laborationer, föreläsningar och övrigt material har han lyft ut och lagt in i versionshanteringssystemet Github.

– Github ger en stor transparens kring all information i kursen. Eftersom det är ett versionshanteringssystem kan man ha koll på sin information och sin kod och se hur den har utvecklats över tid.

Sett till hela kursen har alltså studenter tillgång till all information på ett enkelt sätt, menar Anton Tibblin. Att hämta hem kod från Canvas är betydligt mer omständligt, med flera moment.

– I Github behöver jag bara skicka en länk.

Bra för framtiden på arbetsmarknaden

Man kan väl tänka sig att studenternas framtida arbetsgivare snarare använder Github än Canvas?

– Det är nästan ett krav att du har koll på versionshanteringssystem om du ska jobba med utveckling.

Det finns ytterligare fördelar med att studenterna jobbar med Github. De kan nämligen bygga portfolios i Github för att visa upp arbeten de ha gjort.

– Jag har tidigare själv lagt upp arbeten som lett till jobberbjudanden, avslutar Anton Tibblin.

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple Podcasts eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.

Digitaliseringsuppdraget går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på Malmö universitet. Målet är att ge förslag på hur digitalisering kan höja kvaliteten i de ovan nämnda verksamheterna.

Har du en fråga du vill att vi ska diskutera? Kontakta Richard Topgaard, producent för podcasten.