Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vad händer med mau.se?

2019-03-15

Vår nya webbplats mau.se utvecklas löpande. Den första delen lanserades hösten 2018, och målet är att alla delprojekt ska slutföras under 2019. Bland annat kommer en ny studentwebb under året, och nya uppdateringar ska åtgärda problemen med sökfunktionen.

Projekt Nya mau.se pågår för fullt, och nya delar publiceras löpande. Arbetet med webbplatsen är uppdelat i flera delprojekt och görs i nära samarbete med målgruppen och innehållsansvariga. Den största skillnaden mot tidigare webbplats är, förutom utseende och funktionalitet, att innehållet tydligare utgår ifrån de olika målgruppernas behov snarare än vår organisation.

En oförutsedd situation som har uppstått är att IT-avdelningen för tillfället inte har några webbutvecklare internt, utan all utveckling och bugghantering flyttas nu över till webbyrån HiQ. De har varit med och byggt nya mau.se från början, men får nu ett förändrat uppdrag. Bristen på utvecklare och det förändrade arbetssättet påverkar tidsplaneringen för flera av delprojekten.

Fortsatt utveckling av sökfunktionen

Den nya sökfunktionen lanserades redan i somras, eftersom den tidigare söktjänsten upphörde. Sedan starten har det varit problem med den nya sökfunktionen och flera brister kvarstår, även om den förbättras kontinuerligt. En stor uppdatering genomfördes i januari, vilket bland annat löste problemet med att medarbetare och utbildningar inte dök upp i söket. En ny uppdatering som förhoppningsvis kommer att innebära ytterligare förbättringar är på gång under de närmaste veckorna.

Forskningsingången förbereds för ERA19

Den information som behövs för forskningsutvärderingen ERA19 är på gång, och därefter fortsätter arbetet med det övriga innehållet i forskningsingången. Möjligheterna att presentera både enskilda forskare och ämnesområden ska förbättras, och arbetet ska samordnas med bibliotekets införande av ett nytt publikationssystem. Utvecklingen baseras bland annat på intervjuer med forskare.

Biblioteket

Biblioteket jobbar med att göra det enklare för studenter och forskares primära behov av att hitta vad de söker och var de ska söka och boka tider för stöd. Bland annat gör de en rensning av gammalt innehåll som inte används, för att strukturen ska bli tydligare och att den efterfrågade informationen ska bli lättare att hitta. Innehåll som enbart riktar sig till medarbetare kommer på sikt att flyttas in till medarbetarwebben.

Fakulteters och institutioners presentationer

Även arbetet med fakulteternas och institutionernas egna sidor har kommit igång. Just nu definieras gemensamt med representanter för respektive verksamhet vad som ska finnas där, och vad användarna istället ska hitta på exempelvis student- respektive medarbetarwebben. Karaktäristiska satsningar för verksamheten ska lyftas fram tydligare.

Separat studentwebb ska möta studenternas behov

En stor nyhet är den nya webbplatsen för innevarande studenter. Den kommer att vara separat från mau.se och där ska studenterna kunna hitta allt de behöver. En viktig del i det arbetet är att kontinuerligt stämma av med en referensgrupp av studenter för att studentwebben säkert ska bli relevant för målgruppen. Ambitionen är att den här delen ska vara klar till höstens terminsstart.

Uppdaterad och anpassad medarbetarwebb

Även när det gäller medarbetarwebben pågår arbetet med att uppdatera och anpassa innehållet för den nya webben i samarbete med innehållsägarna, på både svenska och engelska. Mycket kommer att kännas igen, men ambitionen är även här att i större utsträckning utgå ifrån användarnas behov än universitetets organisation, samt att möta önskemål från användarna om exempelvis enklare tillgång till digitala system.

Mer information

Här kan du läsa mer om projekt mau.se

Om du har frågor om webbprojektet eller vill komma i kontakt med delprojektledarna, kontakta projektledare David Hesslefors.