Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelse för särskilda insatser inom stöd och service

2019-11-08

MEDARBETARE. Utmärkelsen för särskilda insatser inom stöd och service instiftades 2019 för att uppmärksamma medarbetare inom verksamhetsstödet och biblioteket vars arbete har bidragit till att utveckla Malmö universitets verksamhet. Utmärkelsen delades ut vid Malmö universitets högtidsfest.

Utmärkelsen på 25 000 kronor ska nyttjas till kompetensutveckling.

I motiveringen står det bland annat att du har "lyckats engagera och skapa förståelse för vikten av uppdraget i alla akademiska led och bidragit till en ökad kvalitet." 
- Jag uppskattar för det första att man instiftat denna utmärkelse och är mycket tacksam och glad över att bli den första att få den. Jag ser också detta som en möjlighet att synliggöra Malmö universitets arbete med validering av tidigare lärande. 

Kan du beskriva lite om det du jobbar med nu?
Universitet och högskolor ska validera tidigare lärande vid ansökan till en utbildning (om studenten inte har de formella meriter som automatiskt ger behörighet, men har skaffat sig kunskaper på annat sätt). För behörighetsbedömning tycker jag att vi har den bästa processen bland lärosätena i Sverige. Den grundar sig i vårt uppdrag enligt högskoleförordning och i de riktlinjer som finns för valideringsprocesser, och inbegriper bland annat ingående anvisningar till den sökande, kartläggande samtal och stor delaktighet från utbildningarna.

Den ämneskunnige läraren kan behöva använda alternativa bedömningsformer. Vid Studentcentrum finns möjlighet att arbeta med kartläggande samtal även för tillgodoräknande, men verksamheten har inte riktigt satt igång än. I min vardag som universitetets valideringssamordnare arbetar jag dels med individärenden men framför allt med att tillsammans med företrädare för utbildningarna sprida kunskap om de valideringsprocesser och arbetssätt som Mau har och är tänkt att ha. Det finns också en valideringssamordnare  vid varje fakultet, som kan mycket om valideringsprocesser, och som har ett ansvar för att validering sker med kvalitet.