Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelse för samverkan 2019 gick till Tom Nilsson vid GPS

2019-11-07

SAMVERKANSPRISET: Universitetslektor Tom Nilsson, institutionen Globala politiska studier vid Fakulteten för kultur och samhälle, fick Malmö universitets utmärkelse för samverkan 2019. Priset på 25 000 kronor delades ut vid årshögtiden. I motiveringen bakom utmärkelsen kan man läsa att hans arbete har bidragit till att främja demokratier i andra länder och visar att Malmö universitet kan göra skillnad i världen.

Tom Nilsson, Malmö uiniversitet– Jag är riktigt förvånad men glad över priset, säger Tom Nilsson. Jag är särskilt glad över att vårt arbete med och i Östeuropa och Västra Balkan synliggörs. Vår utbildning och våra projekt är ju samverkan både i samband med att vi genomför utbildningen, där svenska myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer medverkar, och i de projekt som vi sedan genomför efter deras vistelse i Sverige. Så sammantaget är det en ansenlig mängd aktörer från olika samhällssfärer som är med och bidrar.

I motiveringen kan man bland annat läsa att Malmö universitet har fått synlighet internationellt genom att Tom Nilsson lett projekt, seminarier och konferenser i exempelvis Moldavien, Georgien, Ukraina och Vitryssland och figurerat på nationell TV i dessa länder.

Samhällsutmaningar kring Östersjön 

Cirka sjuttio unga professionella offentliganställda och aktivister i civilsamhället med förmåga att förändra systemet ”inifrån” kommer till Malmö universitet varje sommar för att utbyta erfarenheter, öka sin förståelse för samhällsutmaningar och knyta kontakter med regionala och svenska motsvarigheter. Den externfinansierade utbildningen drivs av Tom och heter ”Sustainable Public Management” och är en del av Svenska institutets satsning ”Summer Academy for Young Professionals”.

Deltagare från västra Balkan på besök i Malmö 2018
Deltagare från västra Balkan på besök i Malmö 2018

– Vi har nu ett fantastiskt nätverk i de två regionerna, med unga drivna professionella som vill förändra sina samhällen till det bättre. Sedan start har vi haft cirka 250 deltagare, som vi håller kontakt med. Som en del av utbildningen har vi medel för att tillsammans med dem genomföra aktiviteter i deras hemländer. Så varje år genomför vi tillsammans med deltagarna en rad projekt som bygger på de erfarenheter de fick under sin tid på Malmö universitet. Nu senast genomförde vi tillsammans med en civilsamhällesorganisation en anti-korruptionssatsning i Moldavien, säger Tom Nilsson. 

Vilken är din roll i projektet idag?
-- Vi är en fantastisk grupp från Malmö universitet som tillsammans planerar och genomför utbildningen. Så det är inte en "one man-show". Jag vill passa på att tacka och lyfta fram Fredrik Björk och Astrid Hedin, som varit med sedan starten och bidragit till framgångarna. Vi har tillsammans utvecklat ett starkt koncept och byggt en utbildning som genomsyras av idéer om samverkan, erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och demokratiutveckling.

Tycker du att det görs tillräckligt på Malmö universitet vad gäller samverkan?
– Jag är inte rätt person att uttala mig, för jag har inte överblick. Men utifrån mina erfarenheter kan jag säga att i uppbyggnaden av utbildningen var det ibland svårt att veta till vem på universitetet man skulle vända sig. En externfinansierad utbildning skiljer sig på flera sätt från våra ordinarie utbildningar och kurser. Så i början tog det mycket tid att hitta rätt i vår organisation. Jag fick hjälp, och allt har löst sig, men det var tack vare kollegors hjälpsamhet som bredvid sina ordinarie arbetsuppgifter hjälpte till.