Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Humanistisk fakultetskonferens på Malmö universitet

2019-05-10

KONFERENS. Hur bygger man upp humaniora i en mångvetenskaplig miljö? Hur kan humanioran bidra till samhällsnytta och samhällsförändring? Nästa vecka är ett femtiotal deltagare från olika humanistiska fakultetsledningar i Sverige i Malmö för att delta i workshoppar, diskussioner och föreläsningar om humaniorans roll.

Fakulteten för kultur och samhälle är i år stolta värdar för den nationella humanistiska fakultetskonferensen som äger rum den 13 och 14 maj. På programmet finns bland annat Marika Hedemyr, doktorand, som berättar om hur humanioran kommer in på en tvärvetenskaplig fakultet, forskare från forskningsplattformen Collaborate Future Making som håller i en workshop om att tänka visionärt med humaniora, en keynoteföreläsning med Ann Light, professor i internationsdesign, och en chans att upptäcka det historiska Malmö via en stadsvandring med Roger Johansson, professor i historia.

Årets konferens har ett Malmö universitets-passande fokus – på humanioras roll i en tid präglad av nya och komplexa samhällsutmaningar. Här finns också möjligheter att diskutera mer vardagliga problem och frågeställningar som humanistisk forskning och utbildning står inför.

Värdar och arrangörer är Kultur och samhälles fakultetsledning.

Text: Johanna Svensson