Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetet: "mer forskningsresurser till kvinnodominerade områden"

2019-11-07

FORSKNINGPOLITIK. Ett utökat, men samlat, anslag, bättre förutsättningar för forskningsanknytning av professionsutbildningar samt mer forskningsresurser till kvinnodominerade områden.  
Det är några synpunkter som Malmö universitet lyfter när lärosätet nu har fått möjlighet att komma med inspel till regeringen kommande forskningsproposition – som ska presenteras nästa år.

Vart fjärde år fastställs regeringens forskningspolitik i en forskningsproposition. Nästa gång detta ska ske är nästa år, 2020, och Malmö universitet har, som en av flera instanser, fått möjlighet att delge sina synpunkter om inriktning på landets framtida forskningspolitik.

Ett par synpunkter, i det underlag som universitetet nu har skickats till departementet, avser regeringens anslag till landets lärosäten. Här ställer sig Malmö universitet sig bakom Strut-utredningens (Styr- och resursutredningen) förslag om en generell ökning av lärosätenas basanslag samt ett samlat anslag istället för nuvarande uppdelning på ett utbildnings- och forskningsanslag.  

Universitetet betonar samtidigt, emellertid, att det skulle vara ”djupt problematiskt” om regeringen skulle gå vidare med förslaget, som nämns i samma utredning, om att omfördelning av resurser skulle ske ”utifrån den historiska tilldelningen från forskningsråden”. I stället menar Malmö universitet att det vid en omfördelning från forskningsråden till lärosätenas basanslag så ”måste exempelvis utbildningsvolym och forskningskvalitet tas i beaktande”.

Ett annat område som Malmö universitet belyser i underlaget till de styrande i Stockholm är kompetensbristen inom välfärdssektorn och behovet av ”forskningsanknytning av professionsutbildningar inom offentlig sektor”. Här betonas bland annat vikten av att ”Lärosätenas egen kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen i samhället i stort”.

Därutöver poängteras det att ”landets lärosäten behöver betydligt förstärkta resurser till infrastruktur för forskning” samt att det behövs ”mer forskningsresurser till kvinnodominerande områden”, exempelvis ”utbildningsvetenskap och hälso- och vårdvetenskap”.

Text: Per M Eriksson