Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tjuvkik för vårterminens nya studenter

2019-01-09

TERMINSSTART. Inför vårterminen upprepas Tjuvkik, möjligheten för nya studenter att lära känna universitetet lite innan terminen startar. Utvärderingen av höstens omgång visar att Tjuvkik upplevdes som positivt av både studenter och övriga deltagare.

Inför vårterminen har alla nya studenter bjudits in till Tjuvkik, en satsning på introduktion till högskolestudier och Malmö universitet. Tjuvkik är ett samarbete mellan Studentcentrum, fakulteter och institutioner och andra verksamheter som möter studenter, som ger de nya studenterna en möjlighet att lära känna universitetet lite innan terminen startar. Det är andra terminen som alla fakulteter som har terminsstart deltar, och även polisutbildningens första studenter har bjudits in.

– Att man tidigt kan få känna tillhörighet på universitet kan ge en ökad trygghet, särskilt för studenter från studieovana miljöer. Det är en viktig del i arbetet med breddat deltagande, säger Karolina Källoff från Studentcentrum som är processledare för introduktion av studenter.

Utvärdering ger positiva omdömen

Efter höstens omgång utvärderades Tjuvkik och fick genomgående positiva omdömen från deltagarna. Drygt 200 studenter deltog och många uppger att de har fått svar på praktiska frågor innan terminen startade. Andra säger att de känner sig välkomna och förberedda inför utbildningen. Även de medarbetare som har deltagit på olika sätt har positiva erfarenheter och upplever att Tjuvkik har varit uppskattat.

Utvärderingen har legat till grund för planeringen inför vårens Tjuvkik, där vissa delar har förändrats utifrån utfallet. Bland annat erbjuds nu alla nya studenter rundvandring i lokalerna. Framöver kommer även studentambassadörerna att göras ännu mer involverade i planeringen.

Vårens Tjuvkik äger rum den 15 januari

Inför vårterminen kommer Tjuvkik att äga rum den 15 januari, med en gemensam förmiddag och besök på fakultet eller institution under eftermiddagen. Under den gemensamma förmiddagen kommer ett informationspass att hållas, där studenterna får veta mer om vad det innebär att studera på universitetet och vad man kan förvänta sig som ny student. Studentambassadörer kommer också att vara med och berätta om bland annat kurslitteratur, kursplaner och studentlivet utifrån ett studentperspektiv och Studentkåren Malmö berättar om sin verksamhet. Efter informationspasset finns det möjlighet att besöka stationer i Niagaras atrium, där studenterna kan träffa olika verksamheter och bland annat lära sig mer om hur man skaffar dator-id och multikort, hur man hittar i lokalerna, vart man vänder sig om man mår dåligt och mycket annat.

Under eftermiddagen har de nya studenterna möjlighet att besöka sin fakultet eller institution, för att träffa studievägledare, studieadministratörer och studentambassadörer. Under dessa tillfällen kommer de att få se de miljöer där de kommer att studera och kanske lära känna några av sina framtida kurskamrater.

Studenterna fick inbjudan och möjlighet att anmäla sig till de olika passen i sitt välkomstmejl. Aktiviteterna inom ramen för Tjuvkik ges på svenska. För våra engelsktalande studenter finns möjlighet att  delta i introduktionsprogrammet för internationella studenter, som anordnas av International Office innan terminen startar.

Ett komplement till ordinarie kursintroduktion

Tjuvkik ersätter inte den ordinarie kursintroduktionen, eftersom det är helt frivilligt för studenterna att delta. Förhoppningen är dock att frågorna som lärare och administratörer får från nya studenter ska spridas ut lite, och att både studenter och lärare ska kunna fokusera på utbildningen redan från start när de har fått möjlighet att räta ut några praktiska frågetecken redan innan kursstart. I de fall som Tjuvkik krockar med utbildningens start ska dock självklart ordinarie utbildning prioriteras.

Här finns mer information om Tjuvkik

Text: Janni Karlsson