Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillsammans ska vi bli ett mer hållbart lärosäte

2019-09-26

HÅLLBARHET. Malmö universitet har tillsammans med andra svenska lärosäten nyligen undertecknad Klimatramverket för att bidra till att nå det så kallade 1,5 gradersmålet. Nu har Rådet för hållbar utveckling påbörjat sitt arbete för hur vi kan bidra i arbetet mot klimatförändringar.
– Jag tycker det är viktigt att alla tar tillfället i akt att ha en diskussion på era APT om vilka hållbara val vi kan göra, säger Sara Kjellberg, ordförande för Rådet för ett hållbart universitet.

Haven blir varmare, ekosystemen rubbas, isarna smälter fortare och permafrosten tinar. Det visar en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC. Under veckan talade Greta Thunberg till världens ledare på klimatmötet i New York och på fredag går den globala klimatstrejken av stapeln med målet att samla människor till den största klimataktionen någonsin. Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. 

Under våren inrättades Rådet för ett hållbart universitet med målet att på sikt minska Malmö universitets klimatpåverkan. Rådets uppdrag är bland annat att arbeta med frågor rörande universitetets miljöarbete för att främja en hållbar utveckling och att det är integrerat i utbildning och forskning. 

Sara Kjellberg är ordförande för Rådet för ett hållbart universitet.

Vilka är de prioriterade frågorna i Rådet för att Malmö universitet ska bli ett mer hållbart universitet? 

– Vi har haft våra första möten och satt upp tre saker som vi måste göra nu. Det första är att göra en miljöutredning. Vi behöver veta vilka miljöeffekter som universitet ger upphov till för att kunna besluta om nya miljömål i vårt fortsatta arbete. Det andra är att prioritera kommunikation kring vad som redan görs på olika håll inom universitetet. Vi ska även se över vår resepolicy för att vi alla ska kunna göra bra val kring resande.

Vilka åtgärder arbetar ni med för att bidra till 1,5 gradersmålet? 

– De nya miljömålen som föreslås efter utredningen och som rektor beslutar om kommer att kopplas till hur vi kan arbeta med utgångspunkt i Klimatramverket. Genom Klimatramverket kan alla lärosäten hjälpas åt att hitta bra åtgärder och sätt att följa upp hur vi skapar förändring i vår miljöpåverkan.

Förutom att bidra till målen genom vår undervisning och forskning, syftar ramverket också till att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Vilka förändringar kan vi göra redan nu?

– För att vi ska kunna göra skillnad behöver alla engagera sig i detta. Det behövs en omfattande samhällelig förändring och vi kan alla bidra genom att inför våra val ställa oss frågan: vad hade Greta gjort? Universitet och högskolor som bedriver forskning och utbildning om klimatförändringarnas konsekvenser och hur vi kan underlätta för fler att ta hållbara beslut bör agera som förebilder. 

– Jag tycker det är viktigt att alla tar tillfället i akt att ha en diskussion på era APT om vilka hållbara val vi kan göra. En idé är att använda den checklista för hållbara evenemang som STORM tagit fram. Fortsätt gärna dialogen på Yammer i gruppen för klimatomställning av universitetet. Och kontakta gärna mig eller rådet med tankar kring hur vi tillsammans kan bli ett mer hållbart universitet.  

Text: Therese Svedberg