Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tandtekniker från Köln på besök

2019-05-09

Nio tyska studenter med sin handledare från tandteknikerutbildningen i Köln har deltagit i undervisningen på Tandvårdshögskolan.

– Avsikten med besöket är att ge de tyska studenterna en insyn i tandteknikerutbildningen i Malmö, utbyta erfarenheter utifrån ett globalt perspektiv och visa hur vi på Odontologiska fakulteten aktivt arbetar med interprofessionellt lärande mellan tandtekniker- och tandläkarstuderande, säger programansvarig Evaggelia Papia.

Utbildningarna för tandtekniker i Tyskland är generellt inte så nära integrerade med tandläkarutbildningar, vilket medför en annan form av samarbete, kommunikation och uppföljning.

Fr.v. Professor Hartmut Weigelt, Christian, Sebastian, Christian, Markus, Marco, Fabian, Lennard, Anna, Patrick

För två år sedan förlades en kurs till Malmö, ett utbyte som gav nya perspektiv och stor uppskattning. Förra besökets deltagare var mycket nöjda efter att ha  haft möjligheten att delta i undervisningen och följa ett annorlunda arbetssätt och den atmosfär som råder på Tandvårdshögskolan i Malmö. Samma upplevelse delar även årets studentgrupp. Under besöket har de tyska studenterna fått en  inblick i kliniska behandlingar och tankarna kring varierande fall inom tandvården som studenter normalt hanterar på plan 4, avdelningen för protetik och allmäntandvård (AVT).

– Ni har alla delar av tandvård här i huset, säger handledaren, professor Hartmut Weigelt.
– Den erfarenheten är på många sätt ovärderlig eftersom fallen kan vara av akut karaktär. Här upplever studenterna alla dimensioner av tandvård i många olika svårhetsgrader.

– En stor fördel är också sättet på vilket man kan bidra genom en respektfylld interaktion mellan tandtekniker och tandläkare, säger Markus, en av studenterna.

– Här inser alla yrkesgrupper att det finns fördelar med att lära av varandra, diskutera och resonera på samma nivå utan hierarkiska undertoner, menar Christian, en annan av studenterna.
– I Tyskland har vi inte lika lätt att nå fram till den typen av kommunikation.

En stor fördel är att i Malmö finns tandhygienist- tandläkare och tandteknikerutbildningen samlad under samma tak. Tandteknikerstudenterna i Tyskland kommer inte i kontakt med slutresultatet efter behandlingar. På tandvårdshögskolan i Malmö kommer tandteknikstudenter tidigt i kontakt med tandläkarstudenter vilket bidrar till att de också kan utbyta erfarenheter och kunskap under och efter utbildningens gång.

– Att integrera alla delar av tandvård verkar vara ”den svenska vägen”, säger professor Hartmut Weigelt. Det är väldigt nyttigt att tidigt få insyn i alla delar av tandvården för att lära sig hur man arbetar.

Text: Johan Portland