Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studentinflytande och studentaktivt lärande i praktiken

2019-05-21

UTBILDNING. Tre frågor till Carina Ström Hylén och fem tips från studenterna Emelie Ahlström och Melinda Bergstrand om hur de arrangerade eventet PM Talks – ett lyckat exempel på studentinflytande, samverkan och studentaktivt lärande i praktiken.

Vad är PM Talks?

– Det är ett nätverksevent som drivs av studenter och för studenter som studerar eller har studerat programmet Produktionsledare: media på Teknik och samhälle. Det handlar om samverkan i praktiken och är en långsiktig satsning för att öka interaktionen mellan både nuvarande och tidigare studenter, universitetslärare och näringsliv. I år hölls det för andra gången.

Varför gör ni det här arrangemanget?

– Det startade med att jag och Henriette Lucander spånade om hur vi kunde stärka alumnikontakten och studenternas nätverkande. Det finns nätverk externt, men vi tyckte det var viktigt att få in det redan i utbildningen. 

Bild på Emelie Ahlström, Carina Ström Hylén och Melinda Bergstrand.

Från vänster: Emelie Ahlström, Carina Ström Hylén och Melinda Bergstrand

Hur såg det ut i praktiken?

– Vi lärare var med vid första brainstormmötet och sedan tog studenterna över. Vårt bidrag har varit att ge tips och respons om talare och att hjälpa till lite med lokaler, annars har studenterna gjort jobbet. Det blev en fullspäckad och uppskattad kväll på Media Evolution City med inbjudna talare, musik och mingel. Ett femtiotal besökare kom och talarna var före detta studenter som berättade om sina erfarenheter.

Så gjorde studenterna

Studenterna Emelie Ahlström och Melinda Bergstrand går termin fyra på utbildningen Produktionsledare: media. De var projektledare för arrangemanget och totalt var det 15 studenter i projektgruppen. De hade huvudansvar för tre arbetsgrupper var och hade mycket kontakt sinsemellan. De bildade olika arbetsgrupper – för programinnehållet, för marknadsföringen, för grafisk produktion, för att hitta sponsorer. Förra året fanns det en budget på 2000 kronor, i år var den på 8000 kronor vilket gjorde det möjligt att betala eventuella tågresor för inbjudna talare. Lokal kostade också pengar och blommor till talarna, däremot inte mat och dryck eftersom sponsorgruppen fick in flera sponsorer.

Medskick från studenterna till andra som vill göra något liknande:

  • Organisation: Ha projektledare och tydliga roller. Det är viktigt att komma överens om hur mycket ansvar och förväntningar som ska ligga på respektive person. Det måste gå att kombinera med studierna.
  • Kommunikation: Både inför och under planeringen är kommunikation jätteviktigt, särskilt i motivationsdippar och för att justera arbetsbelastning; många har höga ambitioner. Vi använde Facebook men bättre med ett specifikt forum, plus mycket fysiska möten i storgrupp och mindre grupper. 
  • Inställning: Se det som en chans att lära sig nya grejer, tillfälle att prova sådant som man inte kan prova annars, med universitetet som skyddsnät. Våga be om hjälp!
  • Innehåll: Be lärare om tips för att hitta talare, och kolla Linkedin.
  • Lokal: Bra med en lokal utanför universitetet som har kopplingar till branschen. Vi hade turen att vår lärare lyckades pruta priset rejält med hjälp av en kontakt.
  • Förbättring från förra året: I år jobbade vi mer på att få bredd på talarna, att de skulle ha olika erfarenheter, och även att ha mer pauser för att få ett jämnare och lugnare tempo och mer chans för besökarna att prata med varandra.

Bild från nätverksevenemanget PM Talks arrangerat av studenter för studenter och alumner.

PM Talks hölls den 8 maj på Media Evolution City. Bild: Miltiadis Iakovidis

Text: Johanna Svensson