Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Snart dags för beslut om ny anställningsordning

2019-03-14

NY ANSTÄLLNINGSORDNING. Universitetsstyrelsen ska fatta beslut om den nya anställningsordningen i början av nästa månad – samt övergångsregler. 
– Arbetsgruppen har gjort ett gediget arbete när den tagit fram förslaget och övergångsreglerna. 
– Vi har samtidigt under processen fått många relevanta inspel från andra chefer och medarbetare på universitetet, säger Kerstin Tham, rektor.

Förslaget till beslut om ny anställningsordning och övergångsregler, som rektor Kerstin Tham ska lägga fram för universitetsstyrelsen femte april, har nu varit uppe på bordet för en sista diskussion i universitetets ledningsgrupp och i dialog med de fackliga organisationerna. Dessförinnan har utkastet, som vi berättat om tidigare, även varit ute på remiss i olika delar av organisationen samt diskuterats flitigt på samarbetsplattformen Yammer. Tanken är att den nya anställningsordningen ska gälla från första september i år.  

I underlaget till styrelsebeslutet presenteras nu även övergångsregler för befordran till vissa anställningar som föreslås gälla under olika perioder. 
Enligt förslaget kommer möjligheten att ansöka om befordran till senior adjunkt och biträdande professor att upphöra sista augusti i år. Samma tidsram gäller för medarbetare som vill ansöka om att bli befordrade från forskare till lektor.
Medan adjunkter, lektorer och biträdande professorer kommer att ha rätt att inkomma med ansökningar om befordran till universitetslektor respektive professor fram till sista augusti nästa år. Prövning kommer då ske enligt de kriterier som återfinns i den nya anställningsordningen.
Rebecka Lettevall

– Vi har försökt hitta lagom långa övergångsperioder så att kollegor som är i stånd att lämna in ansökningar om befordran ska ha tid att agera, säger Rebecka Lettevall, dekan vid Fakulteten för Kultur och samhälle och ansvarig för arbetsgruppen.  

I den nya arbetsordningen som universitetsstyrelsen ska slå fast finns det att antal förändringar jämfört med motsvarande tidigare dokument. Några av dessa, kortfattat, är:

  • genomgående betonas internationalisering och samverkan i dokumentet,
  • både pedagogiska och vetenskapliga meriter lyfts fram tydligare,
  • befordran som möjlighet utifrån verksamhetens behov,
  • anställning som konstnärlig professor och lektor tillkommer,
  • biträdande professor och senior universitetsadjunkt försvinner.

I ett tidigare utkast fanns det även ett förslag om krav på huvudhandledning fram till doktorsexamen för att bli professor. Detta krav är nu omformulerat i det slutgiltiga förslaget. 
– Riktlinjerna för befordran till professor har varit en knäckfråga. Nu har vi hittat en balans där fakulteterna kommer att kunna förtydliga kriterier utifrån respektive vetenskapsområdes särart och tradition, säger Rebecka Lettevall.

Text: Per M Eriksson