Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rökfritt i entréer och på uteserveringar

2019-06-19

ARBETSMILJÖ. Den 1 juli 2019 träder den nya lagen om fler rökfria utomhusmiljöer i kraft. Den gör att det blir förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler och på uteserveringar och gäller bland annat för Malmö universitets byggnader och miljöer.

För universitetets del innebär den nya lagen att de askkoppar som nu finns i direkt anslutning till byggnadernas entréer kommer att flyttas eller tas bort. Universitetet kommer också att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet vid entréerna till våra lokaler. Detta kommer att ske under sommaren i samråd med fastighetsägarna.

– Ingen ska behöva utsättas för ovälkommen rök vid våra entréer. Jag vill uppmana alla att ta sitt miljöansvar och respektera de markerade rökfria zonerna, och även låta bli att slänga fimpar på marken, precis som annat skräp, säger Per Bjurnemark, chef för Facility Service.

Hur långt ifrån?

Det står inte i lagen exakt hur långt från entrén man måste gå undan för att röka. I tolkningen av de nya bestämmelserna ska vi ta hänsyn till lagens syften – att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som är känsliga för rök på olika sätt, och att minska den sociala exponeringen för rökning. Enligt Folkhälsomyndigheten bör rökförbudet i normalfallet gälla minst inom ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. 

Störande rök och fimpar

Flera av universitetets byggnader har idag problem med att rök kommer in via friskluftsintag. Redan idag är flera av entréerna rökfria, men förbudet efterlevs inte alltid.

Fimpar står för majoriteten av nedskräpningen i Malmö, 63 procent, enligt Malmö stad. Även inom universitetet står fimpar för mycket av nedskräpningen. När Facility Service sparade fimparna som sopas upp vid Orkanens entréer under en månad blev det sammanlagt en sopsäck med 12 liter fimpar. Testet gjordes inför den nya lagen för att se hur mycket fimpar det rör sig om – med reservation för att det har varit lågsäsong på grund av många helgdagar och att många röker vid kajen den här tiden på året. Cigarettfimpar är gjorda av cellulosaacetat, en plast som sönderdelas till mikroplast efter något år. Sedan finns mikroplasten kvar i närmare hundra år, med konsekvenser för djur, människor och miljö.

Från och med 1 juli gäller att:

  • Rökning av tobak förbjuds på uteserveringar och i entréer till offentliga lokaler.
  • Produkter som e-cigaretter och vattenpipor omfattas också av det nya rökförbudet.
  • Även lekplatser, inhägnade idrottsanläggningar och utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel ingår, till exempel busshållplatser.
  • Det är inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden i de nya rökfria miljöerna.
  • Om rökning tidigare har varit tillåten inom ett område där det nu blir rökförbud måste universitetet ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.
  • Om någon röker trots tillsägelse om att det är förbjudet får den personen avvisas.
  • Vid entréer ligger ansvaret för rökförbudet på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Även utomhus är det den som äger eller hyr platsen som ansvarar för rökförbudet. Kommunen har ansvar för tillsynen.

Text: Johanna Svensson