Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Riksdagsbesök: rektorer lyfte nya universitetens viktiga roll

2019-09-27

LEDNING. Ökade forskningsanslag till de nya universiteten skulle bidra till en än bättre utveckling – i hela Sverige. Det var ett av budskapen när aktuella lärosätens rektorer i veckan bjöd in till ett frukostmöte i riksdagen.
– Vi vill bidra mer med vår forskningsbaserade kunskap, till exempel inför svåra politiska beslut, poängterade rektorerna i sin presentation.

Frukostmötet anordnades på onsdagsmorgonen i riksdagen på Helgeandsholmen i centrala Stockholm. På plats var då rektorerna från de fem nya universiteten i landet: Kerstin Tham, Malmö universitet; Peter Aronsson, Linnéuniversitetet; Anders Fällström, Mittuniversitetet; Johan Schnürer, Örebro universitet samt Johan Sterte, Karlstad universitet.
– Det är positivt att vi inom de nya universiteten samordnar oss och tillsammans lyfter fram vårt gemensamma bidrag till en positiv samhällsutveckling. På dagens möte träffade vi representanter från alla partier förutom L och SD samtidigt som många ledamöter från utbildningsutskottet var på plats, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Rektorerna berättade under presentationen om olika områden inom vilka de nya universiteten spelar en betydande roll. På Kerstin Thams lott föll, inte helt opassande, att lyfta de nya universiteten insats inom områdena: social hållbarhet, demokrati och integration.
Här påminde hon bland annat om de aktuella lärosätenas professionsutbildningar av exempelvis lärare och poliser samt den flervetenskapliga forskning som adresserar komplexa samhällsfrågor och som genomförs i nära samverkan med olika regionala samhällsaktörer.

Kerstin Tham tog dessutom upp att de nya universitetens arbetar intensivt för att värna om det öppna samhället samt lyfta fram forskningsbaserad kunskap – som motvikt mot olika aktörers ”alternativa fakta”. Dessutom framhöll hon de nya universitetens många insatser för breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning, validering samt migrationsforskningen.
– Det är klart att jag noterar det dagligen, men när vi rektorer sammanställde denna presentation till mötet i riksdagen så blev jag återigen påmind om hur stolt jag är över hur vi på Malmö universitet dagligen arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Kerstin Tham.

Utöver detta diskuterade och problematiserade övriga rektorer på plats de nya universitetens framgångsrika insatser inom områden som exempelvis:

  • professionsutbildningar (i relation till basanslag för forskning),
  • livslångt lärande,
  • samt innovation och utveckling av näringsliv (i regioner med universitet kan företag rekrytera, vågar investera och genomföra nyetableringar),

I sin avslutande sammanfattning konstaterade sedan rektorerna att: ”Ökade forskningsanslag till de äldre universitetens nivå skulle ge en ännu bättre utveckling för Sverige!”.

Text: Per M Eriksson