Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Reviderad resepolicy aktualiseras, flygresor ökar alltjämt

2019-02-28

TJÄNSTERESOR. Malmö universitets upphandlade resebyrå har gjort en sammanställning över hur lärosätets personal reste 2018. Jämfört med föregående år presenteras en ökning av resor med nästan alla färdsätt.

Antalet flygresor ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Det betyder cirka 600 fler flygningar än 2017. Majoriteten av flygresorna gjordes inrikes. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att ökningen av tågresor under 2018 är 16 procent, det vill säga endast något större ökning än flygresorna.

Vi reser alltså mer. Ökningen flygresor är störst för resor utanför Sverige men inom Europa (15%). Även till destinationer utanför Europa har resandet ökat (11%).

– Det är viktigt för oss i ledningen att vara förebilder, säger Kerstin Tham, Malmö universitets rektor.
– Det finns en rad åtgärder jag tänker vidta även om vissa möten kräver närvaro. Mitt eget mål är att halvera mina resor med flyg till Stockholm. Ibland fungerar det inte med tåg, men jag ska även bli mer delaktig digitalt genom att hålla fler möten via telefon och webb.

Flygresor, Malmö universitet 2018
Klicka på diagrammet för större bild

Den gällande resepolicyn (2013-05-16) utgör en grund för hantering av resor i tjänsten och tar hänsyn till bland annat miljön, kostnader och personalens bekvämlighet. I övrigt ska medarbetaren enligt gällande resepolicy alltid beakta alternativa möjligheter till tjänsteresor, såsom telefon- eller videokonferens. 

I möjligaste mån bör man välja det färdmedel som innebär minst miljöpåverkan, under förutsättning att det inte innebär en orimlig, negativ effekt vad gäller restid, kostnad eller arbetsmiljö.

Järnvägsresor, Malmö universitet 2018
Klicka på diagrammet för större bild

Malmö universitet redovisar årligen sitt miljöledningsarbete till utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Samtliga statliga myndigheter ska nämligen redovisa hur man bidrar till de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Rådet för ett hållbart universitet inrättades enligt rektorsbeslut i början av året. Rådet kommer arbeta med att stödja fler resfria möten, och dess huvudsakliga uppdrag är bland annat att:

  • planera, samordna, prioritera och följa upp frågor rörande universitetets miljöarbete och övergripande arbete med att främja en hållbar utveckling, och
  • implementera regeringens handlingsplan för de globala miljömålen i Malmö universitets verksamhet i samarbete med Rådet för globalt engagemang.

– Jag tror att en av de första uppgifterna för rådet för ett hållbart universitet är om och hur vi kan förtydliga vår resepolicy, säger Sara Kjellberg, ordförande för Rådet för ett hållbart universitet.
– Redan idag är det framskrivet som miljöpåverkan, och det ska vara enkelt att stödja sig i policyn så att val av resor görs på ett reflekterat vis.

Samtidigt finns ambitioner om att utveckla ett redan etablerat globalt engagemang vilket gör att resor är nödvändiga.

Antalet tjänsteresor med båt har personal, precis som året innan, gjort två gånger under 2018.

Text: Johan Portland