Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Primula stängt mellan 7 februari och 4 mars

2019-01-10

Mellan 7 februari och 4 mars stängs egenrapporteringen i Primula. Anledningen är att löneadministrationen ska flyttas över till Statens servicecenter i mars. Under stängningsperioden kan du inte registrera något i egenrapporteringen, men du kan logga in för att titta.

I mars 2019 tar Statens servicecenter (SSC) över löneadministrationen från Malmö universitet. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att alla statliga myndigheters löneadministration ska skötas av SSC.

Mellan 7 februari och 4 mars stängs egenrapporteringen i Primula för flytten till Statens servicecenter. Då kan du inte registrera något i egenrapportering, utan ärenden som går att förutse kan rapporteras till och med 6 februari, och övriga ärenden från 5 mars. Du kan fortfarande logga in och se vissa uppgifter fram till den 28 februari.

Några ärenden måste ändå rapporteras

För att din februarilön ska bli rätt är det  några lönehändelser som är viktiga att rapportera in, trots att det inte går att egenrapportera:

  • Sjukskrivningar längre än 7 dagar ska in till din löneadministratör via mejl eller telefon. Läkarintyg skickas via mejl eller via internposten.
  • Tjänstledigheter längre än 14 dagar ska mejlas till din chef med kopia till din löneadministratör.

Det är viktigt att du meddelar så snart du vet om du ska vara tjänstledig eller direkt när du blivit sjuk. Det som du har meddelat din löneadministratör ska du inte själv rapportera i Primula senare.

Vad innebär flytten av löneadministrationen?

För medarbetare kommer övergången till Statens servicecenter innebära fler möjligheter till egenrapportering, bland annat friskvårdsersättning och föräldrapenningstillägg. Det kommer även att vara till Statens servicecenter du vänder dig med frågor om din löneutbetalning i stället för till HR-avdelningen lokalt. Mer information om förändringarna kommer inom kort.

Text: Janni Karlsson