Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Premiär för universitetets podd "I digitaliseringens framkant"

2019-01-31

DIGITALISERING. Medie- och informationskunnighet är en nödvändig kompetens i dagens samhälle. Vad gör universitetsbiblioteket för att våra studenter och medarbetare ska bli bättre på att analysera och kritiskt värdera information? Detta är en av frågorna i första avsnittet av podcasten – I digitaliseringens framkant.

Prenumerera: iTunes | Spotify

I digitaliseringens framkant– Medie- och informationskunnighet har med våra demokratiska rättigheter att göra. Det handlar om förmågan att kunna söka efter och hitta information, men framförallt att kritiskt värdera den information man hittar, säger Sara Kjellberg som är chef för universitetsbiblioteket på Malmö universitet. Hon ingår också i Utvecklingsrådet för digitalisering, en arbetsgrupp inom Digitaliseringsuppdraget.

– I podcasten "I digitaliseringens framkant" strävar vi efter att diskutera digitaliseringsfrågor som universitetets medarbetare tycker är viktiga, säger Andreas Jacobsson, dekan på Fakulteten för teknik och samhälle och den som leder Digitaliseringsuppdraget. Vi vill skapa ändamålsenliga digitala arbetsmiljöer, men för att lyckas med detta behöver vi medarbetarnas engagemang, fortsätter Andreas Jacobsson. Om du vill att vi tar upp ett specifikt ämne ska du maila Richard Topgaard som är producent för podcasten.

Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att vi kan hantera, värdera och analysera information. Det handlar t.ex. om att förstå mediers roll i samhället och att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information.

– På biblioteket samarbetar vi med lärare kring frågan hur våra studenter kan bli mer kunniga inom området. Vi utbildar också studenterna i detta genom kurser och handledning, säger Sara Kjellberg.

Kjellberg menar vidare att medie- och informationskunnigheten behöver utvecklas även hos lärare och forskare. Detta på grund av att det är ett område som ständigt förändras.

– Källkritik har vi pratat om länge, men inom forskningen har man även börjat diskutera sökkritik, det vill säga att förstå hur våra sökverktyg fungerar och algoritmernas betydelse, menar Sara Kjellberg.

Den forskning Kjellberg refererar till är i detta fallet Jutta Haider och Olof Sundins artikel Källkritik, självkritik och källtillit. Relaterat till detta är Jakob Svenssons forskning om människorna bakom algoritmen, vilken handlar just om sökkritik och algoritmers betydelse. Helt nyligen publicerade också Nordicom en studie där det framkommer att väldigt många unga har svårt att skilja nyheter från reklam. Själva studien hittar du på Nordicoms webbplats.

I digitaliseringens framkant

Podcasten I digitaliseringens framkant kan du ta del av på malmouniversity.podbean.com. Du kan också prenumerera via Apple iTunes eller Spotify. Ljudfiler kan också lyssnas på direkt i Box.