Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prefekt och professor med engagemang och bredd

2019-03-04

MEDARBETARPORTRÄTT. Kerstin Sandell är prefekt på Institutionen för urbana studier sedan snart ett år och professor i genusvetenskap sedan tre månader. Vägen hit har inte varit spikrak men kunskap för alla, demokrati och rättvisa har alltid varit starka drivkrafter.

Kerstin Sandell vid Kultur och samhälles firande av professuren i genusvetenskap i december 2018.

Kerstin Sandell vid Kultur och samhälles firande av professuren i genusvetenskap.

Kerstin Sandell föddes i Kalmar och växte upp i ett uppåtsträvande arbetarhem med föräldrar som läste på Komvux och strävade efter att barnen skulle få det bättre än dem. Hon har haft flera spår i karriären, blev först civilingenjör, sedan sociolog, sedan teknik och vetenskapssociolog.

– Det var först efter min avhandling i teknik och vetenskapsstudier som jag landade i genusvetenskapen men den har funnits med vid sidan om. Jag har alltid haft ett starkt intresse för förståelse av orättvisa.

Kerstin spanade länge efter en lämplig tjänst vid Malmö universitet innan möjligheten dök upp. Hon började som prefekt för Urbana studier den första april 2018.

– Jag är väldigt nöjd med att ha kommit hit. Malmö är dynamiskt och spännande och Malmö universitet har en typ av utbildningar som jag tycker är väldigt orienterade mot samhället. Det finns en öppenhet och ett engagemang i omvärlden, och en tradition av samverkan. Jag tycker också att det finns ett flöde uppåt och neråt som är bättre än förväntat, det är mer rörligt. Det finns lite tendens att dra igång för mycket men framför allt finns det en drive här som jag tycker är spännande och som jag uppskattar.

Som prefekt arbetar Kerstin Sandell mycket med att leda processer som för organisationen framåt. På skrivbordet just nu finns som alltid flera rekryteringar och institutionen arbetar med att utveckla utbildningsutbudet, bland annat genom att utöka masternivån för att vara attraktiva för studenter och skapa sammanhang.

– Jag vill skapa ett organisatoriskt lugn, att man vet ungefär vad man ska förvänta sig. Jag är intresserad av hur man leder grupper – hur kommunicerar man, hur får man en institution och grupp att jobba åt samma håll? Hur skapar man kontaktytor och relevanta möten på en så stor institution som vår? Det behövs små sammanhang men de får inte bli för slutna, de måste skifta.

I december 2018 blev Kerstin Sandell professor i genusvetenskap.

– Med professorskapet tror jag mer att det är viktigt att förkroppsliga det genusvetenskapliga perspektivet, fronta det och vara delaktig i det som andra gör, även om det inte är något jag kan driva just nu.

Ämnet genusvetenskap har ifrågasatts mycket de senaste åren. Hur är det att bli professor i genusvetenskap i dagens samhällsklimat?

– Det är ett mycket större problem i grunden, ett demokratiproblem. Det finns ett hot mot forskning som ställer viktiga frågor, hot mot enskilda människor och hot mot grupper av människor. Kritiken mot ämnen som behandlar ojämlikhet kommer från högerextremt håll. Det är oroväckande att det finns ökande fientlighet och våld.

Text: Johanna Svensson