Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rapport: polisutbildningens nya lokaler och underhållsarbeten

2019-08-29

LOKALER. Nya lokaler, underhållningsarbeten och översyn av möblering. 
Här får du en beskrivning av vad som pågår i höst i våra byggnader. 

Kranen 2
Polisutbildningen har nu flyttat in i sina nya lokaler. En del mindre arbeten pågår fortfarande och det arbetas intensivt att få igång passersystem och larmsystem nu till terminsstart. Invigning av lokalerna blir som planerat 6/9. Arbeten pågår att färdigställa plan 12 med lärosalar och grupprum, planeras vara färdigt till första januari nästa år. 

Orkanen
Underhållsarbeten på byggnaden är nu färdiga, däribland målning av plan fyra och kontorsmiljöer på plan två. Renovering av hiss nummer 6 är nu gjord, nytt utrymningslarm är installerat. Renovering av tak och solcellsprojektet är nu under uppstart. Planering att flytta K3 till E1 pågår och då ingår även att flytta teknikutlåningen till F1. Översyn för att säkerställa LS expansion pågår. Renovering av studentköken planers under hösten. Sal för digitala tentor är nu färdig och finns i sal D331.

Niagara
Ombyggnation och översyn av möblering pågår på plan 9C därefter kommer våningarna 10C och 5B byggas om under hösten. Studentytorna plan 2-6 är nu i stort sett färdiga, saknas en leverans möbler som kommer i september. Receptionen är färdigställd och ett arbete med övriga entréytor pågår.

Nereus 1
Byggnadsarbeten pågår för fullt på plan 2 (Studentcentrum) vilket kommer bl.a. innebära fler arbetsplatser och ett fikarum. Ombyggnaden planeras vara fullt färdig v.39
Gäddan 8 Nya karuseller i entréerna är installerade, trägolven i alla lärosalar, hörsalar och tentamenssalar är slipade och lackade. Reprorummet har byggts om för att ökad säkerhet. Fortsatt arbete med den fysiska arbetsmiljön gällande plan 4-5 fortsätter.

Klerken 4 (OD)
Byggnadsavdelningen har fått i uppdrag att tillsammans med verksamheten ta fram förslag på anpassningar av lokalerna och detta arbete fortskrider nu under hösten. Ett vilrum är nu byggt som ligger bredvid receptionen. Utrymmena där husvärd, dentalservice och repro håller till kommer att byggas om under hösten. Översyn och ev. utbyte av kontorsmöbler kommer ske under hösten/vintern.

AS 9 (Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25)
Karusellen i entrén ska bytas mot en slussvariant under hösten.

Forskaren
Cirka 20 nya arbetsplatser är nu iordningställda på plan 2.

Källa: Mats Lyberg, chef byggnadsavdelningen