Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu tar Statens servicecenter över löneadministrationen

2019-03-01

När Primula öppnar igen efter stängningen den 5 mars kommer det att vara Statens servicecenter (SSC) som ansvarar för löneadministrationen. I de flesta fall kommer egenrapporteringen att fungera precis som tidigare, men några skillnader kommer att märkas.

Nya kontaktvägar i lönefrågor

Egenrapporteringen i Primula

Observera att länkadressen har ändrats, så om du har ett eget bokmärke sparat behöver du uppdatera det.

Om du har frågor om egenrapporteringen i Primula, dina löneärenden eller din löneutbetalning kontaktar du Statens servicecenter genom deras portal, där det även finns nyheter, driftinformation och informationsartiklar. Du kan även ringa till dem på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Länk till Statens servicecenters portal

Om du har frågor som rör våra avtal, som till exempel föräldraledighet, semester eller tjänstledighet, kan du kontakta HR-avdelningens på den gemensamma e-postadressen hrsupport@mau.se

Kom ihåg att registrera ärenden från februari i efterhand

Om du har varit sjuk, vabbat eller något annat som påverkar lön under tiden egenrapporteringen har varit stängd bör du nu rapportera det så snart som möjligt.

Om du har varit sjuk eller tjänstledig en längre period och har rapporterat det under stängningen enligt särskild instruktion behöver du inte rapportera det igen.

Fler ärenden kan nu utföras i egenrapporteringen

Flera underlag som tidigare har internpostats kommer nu att kunna skickas in i egenrapporteringen. Det gäller följande ärenden: 

 • Egen uppsägning
 • OB-tillägg
 • Förmånsvärde (kost, övrigt)
 • Friskvård (skanna in kvittot och behåll originalet)
 • Ersättning för läkemedel (skanna in kvittot och behåll originalet)
 • Ersättning för sjukvård (skanna in kvittot och behåll originalet)
 • Föräldrapenningstillägg (skanna in ersättningsbeskedet)
 • Löneväxling
 • Fackligt arbete (bifoga kallelse i ärendet)

I vissa fall behöver skannade underlag skickas in

I följande ärenden finns inget formulär i Primula, utan underlag skannas och skickas in via SSC:s portal för manuell hantering:

 • Beslut från Skatteverket gällande tabellskatt, jämkning, SINK-skatt etc
 • Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
 • Beslut från Forskarskattenämnden
 • Uppsägning av löneväxling (inget underlag behövs, skicka ett ärende)

För att manuella underlag garanterat ska komma med i mars månads löneutbetalning måste de vara inskickade senast den 11 mars. Från och med april gäller att underlag ska vara inskickade senast den 7:e i månaden för utbetalning samma månad.

Nytt sätt att rapportera sjukfrånvaro

När du blir sjuk ska du registrera första sjukdagen i egenrapporteringen. När du är tillbaka i tjänst ska du stänga din sjukperiod genom att registrera sista dagen i din sjukfrånvaro. Om du är sjuk i 8 dagar eller mer ska du skicka in läkarintyget med internpost till HR-avdelningen.

Ny hantering av semester för lärare, forskare och doktorander

Registrering av semester och utbetalning av semestertillägg för dig som omfattas av arbetstidsavtalet för lärare kommer att göras i september. Då betalas även semestertillägget ut. Semesterperioden är fortfarande från måndagen efter midsommar och framåt, det är bara tillägget som betalas ut senare. Om du själv vill registrera din semester gör du det i egenrapporteringen senast den 31 juli. Om du inte har lagt ut samtliga dagar den 31 juli kommer de resterande att läggas ut och registreringen görs i september.

Utbetalningar för resor görs oftare

Reseförskott, reseräkningar och utlägg/bilersättning kommer numera att betalas ut två gånger extra i månaden utöver ordinarie löneutbetalning.

Betalning av privata telefonsamtal

När du anmäler att du har använt din telefon privat för kostnader som inte ingår i abonnemanget tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor. Du skickar in samma blankett som tidigare genom SSC:s portal. Mer information om privat användning av telefon

Mer information

Du hittar mer information om vad som gäller i varje typ av ärende på respektive sida under Din anställning.

Här finns samlad information om hur egenrapporteringen fungerar