Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Öppet möte när utvärderingen av gemensamt verksamhetsstöd är klar

2019-08-29

GEMENSAMT VERKSAMHETSSTÖD. Utvärderingen av gemensamt verksamhetsstöd är snart klar. Då kommer utredare Jörgen Tholin presentera resultatet – först för rektor, därefter för medarbetarna på ett öppet möte.
– Jag kommer att lägga fram en rad förslag och rekommendationer i min utvärdering som universitetet sen får titta närmare på och bestämma om dessa eventuellt ska tas vidare, säger Jörgen Tholin. 

Docent Jörgen Tholin fick i vintras i uppdrag av rektor Kerstin Tham att utvärdera Malmö universitetets gemensamma verksamhetsstöd. Uppgiften – enligt beslutsunderlaget – var och är att beskriva ”hur dagens verksamhetsstöd svarar upp mot tidigare beslut att skapa ett gemensamt verksamhetsstöd med bibehållen lokal närvaro”. Dessutom ska han i sin rapport, som ska presenteras 30 september, ge förslag till vägledande principer och gemensam målbild (i linje med Strategi 2022) samt ”identifiera hur framtidens verksamhetsstöd ska utvecklas”.    

Under sitt arbete har Jörgen Tholin besökt Malmö universitet vid flera tillfällen och via olika kanaler samlat in uppgifter och synpunkter från chefer och medarbetare, tagit del av tidigare utredning samt en rad olika interna dokument och forskning inom området. Han har även jämfört verksamhetsstödet vid Malmö universitet med motsvarande områden vid flera andra lärosäten i landet.
I våras genomförde han därutöver flera öppna möten för samtliga medarbetare på lärosätet där han presenterade en rad identifierade områden som han ansåg behövde ytterligare fokus i utredningsarbetet. Dessa var: organisation, budget, verksamhetsnära stöd, standardisering, ärendehantering, verksamhetsuppdrag, kvalitetsarbete och kultur.  

Nu under sommarens sista dagar är Jörgen Tholin åter i Malmö för att genomföra ytterligare en rad samtal med bland annat chefer inom verksamhetsstödet.
– Nu har jag kommit så långt i mitt arbete att jag har en rad idéer som jag vill ”provtrycka”, det vill säga diskutera med medarbetare inom myndigheten för att se om dessa kan bli ännu bättre.
– Jag vill också, genom dessa avslutande träffar, kontrollera att jag inte har missat något relevant i sammanhanget, säger Jörgen Tholin.

Text: Per M Eriksson