Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om mänskliga mötens betydelse för pedagogik

2019-09-05

FORSKNING. Professor Angela Creese är första gäst när en ny treårig satsning på seminarieserien Knowledge for Change startar i oktober.

Angela Creese, verksam vid University of Stirling, UK,  är en framstående forskare inom sociolingvistik och etnografisk lingvistik. Hon studerar språk i sociala sammanhang och relationen mellan språk och identitet i mångspråkiga kontexter där kommunikationen är flytande och komplex.

Den 21 oktober kommer hon till Malmö universitet för att tala under rubriken: Translaguaging as pedagogy in and beyond the classroom: Inclusive teaching and learning? I miljöer som kännetecknas av stor mångfald använder människor många olika sätt för att kommunicera, för att skapa mening och för att lära. De ägnar sig åt ”translanguaging”

Angela Creese

I föreläsningen presenterar Angela Creese  exempel på möten mellan människor i migrations- postmigrationskontexter, möten som visar vad  ”translanguaging” kan vara.

Angela Creese tar upp vilka konsekvenser vardagskommunikation kan få för pedagogiken i högre utbildning. Hon diskuterar dels den föränderliga potentialen i translanguaging, dels social och språklig diversitet som en resurs för framgångsrikt lärande.

Det är forskningsprogrammet Litteracitet och inkluderande ämnesundervisning i ett flerspråkigt samhälle som har bjudit in henne  för att ta del av hennes senaste forskning om superdiversitet och om translanguaging som en strategi för undervisning och lärande.

Text: Magnus Jando