Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nytt projekt tar helhetsgrepp om kompetensförsörjningen

2019-04-03

Hur kan vi locka nya medarbetare till Malmö universitet, och hur kan vi utveckla och behålla de medarbetare som redan finns här? Ett nytt processutvecklingsprojekt ska sammanställa behov i alla delar av kompetensförsörjningsprocessen, för att ge underlag till fortsatt förbättring.

Ett av utvecklingsområdena i Strategi 2022 handlar om kompetens, ledarskap och karriärvägar. För att kunna ha forskning och utbildning av hög kvalitet är det avgörande att Malmö universitet kan rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens inom sitt verksamhetsområde. Nu startar ett nytt projekt som ska se över kompetensförsörjningsprocessen i sin helhet för att identifiera utvecklingsområden och se till att den tillgodoser de behov som finns i verksamheten.

Behovsinventering under våren

I ett första steg ska projektet under våren göra en nulägesbeskrivning och behovsinventering, och utifrån detta lämna över en rekommendation för fortsatta åtgärder till rektor.

– För att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens här behöver vi arbeta aktivt med det här, inte bara med att attrahera nya medarbetare utan förstås även att utveckla och behålla de vi har, säger HR-specialist Rebecka Forslund, som leder processutvecklingsprojektet.

Nu intervjuas prefekter om sina behov

För att ringa in uppdraget har workshoppar genomförts med universitetsledning, chefer inom verksamhetsstödet och anställningsnämnder. Nu ska Rebecka tillsammans med Irene Andersson, senior rådgivare från Lärande och samhälle, intervjua prefekter från alla fakulteter för att få reda på vilka behov och krav de har på processens olika delar.

Mer information

Har du frågor eller inspel till projektet? Kontakta processledare Rebecka Forslund.

Rektorsbeslutet

Text: Janni Karlsson