Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya regler för karens vid sjukfrånvaro

2019-01-09

Karensdagen vid sjukfrånvaro har ersatts av ett karensavdrag, som bygger på ett genomsnitt av veckoarbetstiden. Störst förändring blir det för dig som arbetar oregelbundna tider.

Nya regler för karens vid sjukfrånvaroKarensdagen vid sjukfrånvaro har ersatts av ett karensavdag, som bygger på ett genomsnitt av veckoarbetstiden. Störst förändring blir det för dig som arbetar oregelbundna tider.

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukfrånvaro med ett karensavdrag. Karensavdraget ska vara lika stort oberoende av hur lång arbetsdag du skulle haft den dag du blir sjuk, när på dagen du blir sjuk eller vilken omfattning din sjukfrånvaro har. Ändringen regleras i sjuklönelagen och beslutades av riksdagen under 2018.

Vad innebär karensavdraget?

Karensavdraget motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckolön. För dig som arbetar lika mycket varje dag, måndag till fredag, kommer alltså karensavdraget att vara lika stort som den tidigare karensdagen. För dig som arbetar oregelbundet blir det en större förändring, eftersom avdraget bygger på ett genomsnitt i stället för en specifik arbetsdag.

En annan förändring är att ett helt karensavdrag görs även om du blir sjuk och går hem under dagen, om du även är hemma nästa dag. Tidigare har den som blir sjuk under arbetsdagen bara fått avdrag för resten av den dagen, och full sjuklön följande dag. Med karensavdraget kommer det inte att vara möjligt att få ett mindre avdrag, utan avdrag görs även under en del av nästa dag om du fortfarande är sjuk. Även vid deltidssjukskrivning kommer ett helt karensavdrag att göras och sjuklön betalas först därefter.

Hos Arbetsgivarverket hittar du exempel på uträkningar

Så rapporterar du sjukfrånvaro

Precis som tidigare rapporterar du själv in din sjukfrånvaro i Primula när du kommer tillbaka, om du har varit borta mindre än 15 dagar. Systemet är ännu inte uppdaterat efter regeländringen, vilket till en början kan innebära att ett för litet avdrag görs vid sjukfrånvaro på deltid. Detta kommer i så fall att korrigeras i efterhand.

Text: Janni Karlsson