Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya databaser på biblioteket

2019-02-07

DATABASER. Biblioteket har köpt in flera nya databaser som bland annat innebär förstärkningar för juridik, ekonomi och medicin. Ett bildverktyg med anatomiska 3D-bilder hör också till nyheterna.

Emerald Journals Premier
Innehåller cirka 300 tidskrifter, främst inom företagsekonomi, organisation och ledarskap. Databasen ger tillgång till allt material, från 1994 och framåt.

Karger Fast Facts Collection 2001-2018 (före detta Health Press UK)
77 titlar inom medicin, exempelvis Acne, Hypertension och Asthma.

Mediearkivet Låst webb
Tillägg till Mediearkivet som ger tillgång till Premium-material på till exempelvis sydsvenskan.se eller dn.se.

Royal Society of Chemistry
I avtalet ingår 40 tidskrifter, fem databaser och ett arkiv som innehåller ett 70-tal tidskrifter utgivna mellan 1841 och 2007. Avtalet ger även forskare vid Malmö universitet möjlighet att utan extra kostnad publicera artiklar öppet i samtliga tidskrifter inom avtalet.

Visual Body Premium Package – webbsidor och appar
Visible Body innehåller 3D-bilder för de flesta av människokroppens organ och system. I det anatomiska bildverktyget ingår modulerna:

  • Human Anatomy Atlas
  • Muscle Premium
  • Skeleton Premium
  • Physiology Animations
  • Heart & Circulatory Premium

Du hittar även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.

Zeteo/Baspaket + urval
Material från Norstedts juridik, förutom Juridisk basinformation också utvalda kommentarer inom exempelvis processrätt, straffrätt och familjerätt. Innehåller också tidskriften Juridisk publikation.

Personal kan få personlig inloggning för att använda bokmärken och rättsutredningar. Kontakta support@nj.se och ange din e-postadress på Malmö universitet.

Elsevier/Science direct
Biblioteket vill också påminna om hur du beställer nya artiklar från Elsevier/Science Direct. Artikelbeställningar är gratis för personal. Nedan finns länk till mer information och några korta guider.
Läs mer om nya artiklar från Elsevier