Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya chefer på Malmö universitet

2019-09-27

Hösten inleds med chefsbyten i flera delar av organisation. Här hittar du en sammanställning av de nya och nygamla cheferna på universitetet som tillträtt under året.

Ny administrativ chef vid TS

Suzanne Jacobsson kommer i november tillträda som administrativ chef vid Teknik och samhälle. Suzanne kommer även att ha uppdraget som biträdande universitetsdirektör. Uppdraget löper till oktober 2022.
Suzanne Jacobsson kommer närmast från Länsstyrelsen Skåne där hon bland annat varit Avdelningschef för verksamhetsstöd och HR-chef samt tillförordnad länsöverdirektör. Dessförinnan var Suzanne Jacobsson kanslichef i elva år vid dåvarande lärarutbildning vid Malmö högskola. 

Andra nya chefer inom stödverksamheten 

Åke Jansson är sedan augusti utvecklingsstrateg. Han behåller uppdraget som ställföreträdande universitetsdirektör. 

Han efterträds av Magnus Wikforss som är universitetets nya IT-chef. Han kommer senast från Skånetrafiken där han arbetat som affärsområdeschef. 

Charlotta Nordenberg är sedan maj chef för Malmö universitet Innovation. Charlotta kommer senast från Örebro universitet där hon varit innovationsrådgivare och verksamhetsledare på Innovationskontoret. 

Nya prefekter och föreståndare på Lärande och samhälle

Ingvar Holm har under sommaren anställts som prefekt på Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle. Han kommer senast från Högskolan Kristianstad. 

Även Ola Fransson, tidigare biträdande prefekt, är sedan september prefekt på Skolutveckling och ledarskap. 

Anna-Lena Månsson är sedan augusti föreståndare och verksamhetsansvarig för RUC, Regionalt utvecklingscentrum. Anna-Lena kommer senast från Bladins där hon arbetat som rektor. 

Nya prefekter på HS

Johan Engblom är sedan april prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap.

Maria Hjortsjö är sedan årsskiftet prefekt på Institutionen för socialt arbete. 

Anna-Karin Ivert är blivande prefekt på Institutionen för kriminologi. 

Nya chefer på OD efter omorganisationen

Sedan omorganisationen i september har OD fyra nya sektionschefer: Gunnar Warfvinge, Christel Larsson, Annika Björkner och Bengt Götrick. Samtliga har tidigare arbetat som avdelningsföreståndare på OD. 

Claes Virdeborn är Tandvårdschef och Ingemar Larsson är chef för Dentalservice vid Universitetstandvården.

Susanne Brommé, Susanne Lindqvist och Karin Nebring är alla klinikenhetschefer på OD. De har tidigare arbetat som kliniksamordnare. 

Daniel Bengmark är tillförordnad administrativ chef. Han kommer senast från arbete som projektkoordinator vid OD.