Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny satsning: Akademisk högtidsvecka

2019-01-31

HÖGTID. Anteckna vecka 42 i din kalender.
Då kommer det nya konceptet för Årshögtiden att äga rum – i en hel vecka.
Rektor klubbade igenom projektdirektivet på det senaste beslutsmötet och en projektgrupp är tillsatt. 

Akademisk högtid vid Malmö universitetSyftet med projektet är att utveckla en enda, sammanhållen vetenskaps-/högtidsvecka under vilken vi med flera olika arrangemang hyllar och uppmärksammar akademiska framgångar under året som gått.

I samband med att vi blev universitet beslutades det att formerna för den tidigare Årshögtiden skulle ses över och utvecklas. Det planerades för en tvådelad högtid, varav den första delen ägde rum 19 oktober 2018, med professorsinstallation och doktorspromotion. Den var tänkt att följas av en vårhögtid under våren 2019, då fokus skulle ligga på examensfestligheter.

Nu har dock frågan diskuterats ytterligare ett varv och rektor har fattat beslut om att en sammanhållen vetenskaps-/högtidsvecka ska äga rum varje höst, med start 2019. En projektgrupp är tillsatt för att ta fram riktlinjer för de olika arrangemang som ska ingå, exempelvis installationsföreläsningar, prisutdelningar, hedersdoktorsföreläsningar och efterföljande fest.

Målet är att projektet ska resultera i ett nytt koncept för årshögtiden samt en ny arbetsform och organisation som kan göras permanent. Det innebär att den planerade vårfesten utgår.

Styrgruppen för projektet leds av kommunikationschef Ingrid Persson.

– Vi har lyssnat in såväl organisationen som den tidigare projektgruppen, och strävar efter en högtidsvecka som värnar de akademiska värdena på ett modernt sätt, säger Ingrid Persson.

– Vi ska ta fasta på traditioner och använda dem på ett sådant sätt att de passar vår profil och gestaltar för framtiden.

Text: Sara Appelquist