Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny organisation stärker samverkan på Odontologiska fakulteten

2019-11-08

ORGANISATION. Den nya organisationen vid Odontologiska fakulteten, OD, ska förbättra fakultetens ämnesövergripande samarbete och kvalitet i undervisning, klinik och forskning. I den nya organisationen bedrivs den akademiska verksamheten i fyra sektioner och all tandvård i en universitetstandvårdsklinik.

– Övergången har hittills gått förvånansvärt smidigt, säger Christel Larsson, sektionschef för sektion 2. Vår kärnverksamhet är densamma som tidigare och den driver våra duktiga medarbetare med samma höga kvalitet som tidigare. För oss kommer omorganisationen medföra ännu bättre möjligheter för samarbete inom utbildning och forskning.

Den nya organisationen innebär att gränssnitt mellan akademin och tandvården behöver etableras.

– Utmaningarna med den nya organisationen i det här skedet rör främst avvikelser och att fastställa att patientsäkerheten säkerställs, menar dekan Gunilla Klingberg.

Samtidigt pågår ett arbete med att planera den framtida ombyggnationen av Klerken och att den anpassas till den nya organisationens krav på verksamhetsanpassade lokaler.  Här finns en uttalad önskan att skapa nya mötesplatser för samverkan inom och mellan sektionerna.

– Vi vill skapa lokaler som ger oss förutsättningar för att kunna bedriva utbildning, forskning och tandvård av högsta kvalitet och som också främjar personalens arbetsmiljö och kompetensutveckling, menar Gunilla Klingberg. 

Utmaningen är främst att bibehålla det nära och goda samarbetet mellan olika personalgrupper när lärarna tillhör sektioner och tandsköterskorna tillhör UTV.

Claes Virdeborn, ny tandvårdschef håller med.

– Vi befinner oss nu i en implementeringsfas där alla delar ska fungera med varandra, säger han. En stor fördel ur mitt perspektiv är att vi nu har en sammanhållen tandvårdsorganisation för klinikverksamheten, där klinikenhetscheferna kommer nära personalen. Universitetstandvårdens uppdrag är tydligt och ger förutsättningar för att bedriva en god och patientsäker tandvård. Utmaningarna är att få de nya delarna att samverka och att behålla den goda anda som råder på arbetsplatsen.