Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sara Kjellbergs nya uppdrag: leda arbetet för ett hållbart universitet

2019-01-31

BEREDNINGAR OCH RÅD. Sara Kjellberg, tillförordnad bibliotekschef, har av rektorn utsetts till ordförande för Rådet för ett hållbart universitet.
Rådet ska vara en beredande instans inför rektorsbeslut och beslut i universitetsstyrelsen.
Sara tillträder posten i mars och uppdraget varar i tre år. 

Främst ska universitetets miljöarbete för en hållbar utveckling planeras och samordnas. Verksamheten ska följas upp i samarbete med beredningarna för utbildning och forskning för att säkerställa att en hållbar utveckling är integrerat i både utbildning och forskning. Och även regeringens handlingsplan för de globala miljömålen (Agenda 2030) ska integreras i Malmö universitets verksamhet. Syftet är att främja lärosätets miljöarbete mot en hållbar utveckling. 

Sara Kjellberg, ordförande, Rådet för ett hållbart universitet, Malmö universitet– Vi kommer troligen ha det första mötet i april. Det är viktigt att snabbt få igång en diskussion om hur vi kan skapa engagemang hos både studenter och personal i miljö- och hållbarhetsfrågorna. Vi vill skapa möjligheter för alla att bidra till ett hållbart universitet, säger Sara Kjellberg.

Alla fakulteter, universitetsbiblioteket och gemensamt verksamhetsstöd ska representeras av lärarrepresentanter i rådet. Dessutom ingår även två studentrepresentanter.

– Det är dags att på nytt lyfta fram vårt miljöarbete. Vi gör redan mycket på det här området och jag ser fram emot att synliggöra det, men kanske framför allt att fortsätta utveckla det här arbetet. Jag ser det som en uppgift för oss som universitet att ta tillvara den kunskap som finns och inte minst att leva som vi lär, avslutar Sara Kjellberg.

Text: Johan Portland