Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny kurs om genusmedveten utbildning

2019-01-09

KOMPETENSUTVECKLING. Med start i februari finns en ny kurs om genusmedveten utbildning för lärare. Kursen kan ge insikter och ökad medvetenhet om hur kön och makt tar sig uttryck i undervisningen.

Kursens syfte är att öka medvetenheten om relationen mellan kön och makt och undervisning, samt att skapa förutsättningar för förändringar i relation till kursplanering, genomförande, litteratur, examinationer, lärarlagets arbete och kommunikation under kursen.

Genusmedveten utbildning består av tre delar:

  • Ett webbaserat stöd (som kan användas av alla lärare)
  • En lärarledd kurs (workshops fördelat på tre halvdagar)
  • Eget arbete mellan de olika workshopstillfällena

Den webbaserade delen innehåller frågor och tips kring utbildning, jämställdhetsintegrering, och videoklipp om härskartekniker. Vidare träffar deltagarna kursledare vid tre workshops, utspridda över tid så att arbete med egna kurser kan integreras och utvecklas. Under våren ges tre tillfällen att gå kursen, som leds av Jesper Fundberg och Johanna Ivarsson.

Pilotkurs i höstas

Under hösten 2018 genomfördes en första pilotkurs för lärare på institutionerna Biomedicin och Kriminologi på Hälsa och samhälle och från Tandhygienistutbildningen på Odontologiska fakulteten.

Deltagarna fick syn på hur kön och makt spelar roll i undervisningen genom att använda sig av det webbaserade stödet och med hjälp av workshopparna – för att sedan på den egna arbetsplatsen göra spaningar i undervisning och kursinnehåll. De visade till exempel att män lyfter fram den egna forskningen betydligt mer än vad kvinnor gör,  tar mer plats i undervisningssituationer än kvinnor, och att återkoppling till män och kvinnor reproducerar traditionella föreställningar om kön.

En röst från pilotkursen: ”Kursen har verkligen påverkat min syn på jämställdhet och att bara tänka på det har öppnat mina ögon på saker jag inte la märke till innan!”

Arbetsgrupp

Kursen har tagits fram i samverkan mellan Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg, Gunnars Krantz och Jesper Fundberg, två av fyra genuscoacher, Patricia Staaf, föreståndare på AKL och Mathias Persson, it-stöd.

En del av arbetet med jämställdhetsintegrering

Sedan 2016 har alla lärosäten i Sverige i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det handlar om, som Malmö universitet har tolkat uppdraget, att öka medvetenheten om kön och makt på universitetet och att göra förändringar så att mäns privilegier upphör. En del i att åstadkomma förändring är kursen Genusmedveten undervisning, som ges av Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) och riktar sig till samtlig undervisande medarbetare på universitetet.