Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny energiförsörjning planeras på lärosätet

2019-06-05

ENERGI. Byggnadsavdelningen planerar inköp av en ny solcellsanläggning för Orkanens tak i samband med byte av gummiduk och krönplåt på taket. I dagsläget pågår en utredning för en större anläggning.

– Beräknat antal paneler kommer att uppta en yta av 1000 kvadratmeter och ge en effekt på 170 kW och leverera 190 000 kWh per år, säger Mats Lyberg, chef för Malmö universitets byggnadsavdelning. 
– Driftlängden är 30 år men redan efter tio år beräknas solpanelerna ha betalat sig.

Det är tolv år sedan som tio solpaneler köptes in av Fakulteten för lärande och samhälle som ett vetenskapligt experiment.

Solenergi har alltså samlats i paneler på Orkanens tak sedan 2007 för att via en växelströmsomvandlare gå in i husets elnät. När det är total soltillgång ger alla solpaneler tillsammans 800 W.

Orkanens solpaneler är något äldre och inte så effektiva som moderna paneler har utvecklats till.

– Vi har plockat hem en relativt liten del av konsumtionen, säger Hamidreza Assadinia, tekniker vid institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
– Sammanlagt har det blivit över 10.000 kWh sedan vi började. 

Syftet med installationen var i början bara en observation för att lära hur solceller fungerade. Mats Areskoug, en nu pensionerad medarbetare, hade en tanke på hur små solceller skulle kunna kopplas till institutionens laboratorium för miljöfysik.

De små panelerna är ungefär dubbelt så stora som en post it-lapp medan de stora panelerna är stora som skrivbordsunderlägg. Men verkningsgraden för en solpanel sjunker gradvis redan efter 2-3 år.

– Regnet fixar renhållningen och inget annat underhåll har krävts heller. Även växelströmsomvandlaren har funkat utan bekymmer.

Text: Johan Portland