Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny centrumföreståndare för CTA

2019-01-18

MEDARBETARE. Uppdraget som ny föreståndare för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) har tilldelats Sandra Jönsson. Uppdraget gäller från och med den 1 januari 2019 och tre år framåt med möjlighet till förlängning.

– Uppdraget som föreståndare ger mig möjlighet att jobba med forskning på ett tydligare sätt. Vi befinner oss i en intressant fas och jag ser fram emot att tillsammans med andra arbetslivsforskare utveckla forskningen inom detta fält, säger Sandra Jönsson.

Sandra Jönsson, föreståndare vid CTA, Malmö universitet

Sandra Jönsson är lektor och docent i psykologi med inriktning ledarskap och organisation och är verksam vid institutionen för urbana studier. Hon har redan varit knuten till CTA sedan 2013 och är bland annat medarbetare i forskningsprojektet Cybermobbning i arbetslivet.

Text: Johan Portland