Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu ska Jörgen Tholin-utredningen lyftas i ledningsgrupper

2019-10-04

VERKSAMHETSUTVECKLING. Utredare Jörgen Tholin är klar med sitt uppdrag. Nu ska utvärderingen av gemensamt verksamhetsstöd lyftas i olika ledningsgrupper.
– Rapporten är en bra utgångspunkt för vidare diskussion i denna fråga. Målet måste vara att vi etablerar nära relationer och arbetar tillsammans i olika konstellationer, team, mot gemensamma mål, säger Kerstin Tham.  

Docent Jörgen Tholin fick i februari i uppdrag att utvärdera det gemensamma verksamhetsstödet vid Malmö universitet av rektor Kerstin Tham.
På måndagseftermiddagen (30 september) presenterade han resultatet av detta arbete – först för Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur, därefter under ett öppet möte för medarbetare vid lärosätet (läs mer om Jörgen Tholins uppdrag och påföljande förslag i medarbetarartikel: Utvärdering: "Matrisorganisation kan bidra till utökat verksamhetsnära stöd").

I slutet av detta öppna möte förklarade såväl utredare Jörgen Tholin som rektor Kerstin Tham att utredningen primärt innehåller förslag som nu ska läsas grundligt och diskuteras innan några eventuella beslut fattas efter sedvanlig hantering på universitetet. En process där både eftertanke och delaktighet är avgörande för eventuell positiv utveckling i det långa loppet.     
– Jörgen Tholin har lämnat sin rapport i enlighet med det uppdrag han fick av mig, så nu är det vi själva som äger den fortsatta processen, säger Kerstin Tham.

Nästa steg i detta utvecklingsarbete är att utredningen ska diskuteras i universitetets ledningsgrupp. Dessutom ska Jörgen Tholin träffa universitetets administrativa chefsgrupp i nästa vecka.
– Med denna genomlysning som grund förväntar jag mig att universitetsdirektören och hennes chefsgrupp tar fram ett förslag till handlingsplan som vi kan diskutera vidare i universitetets ledning, säger Kerstin Tham.

Utöver detta bjuder rektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Susanne Wallmark även in till öppna möten med lärosätets medarbetare: 7 och 8 november. Detta för att lyssna till synpunkter från och diskutera med medarbetare inom kärn- som stödverksamheten.
– Jag tror inte att vi ska göra några drastiska förändringar utan fortsätta det arbete som pågår.
– En del förslag i utredningen är bra, andra är jag tveksam till. Vi behöver dock förbättra det fakultetsnära stödet, vilket överensstämmer med den bild jag får när jag pratar med lärare, prefekter och dekaner.
– Men vi ska inte förhasta oss, det viktiga är att eventuella beslut om förändringar håller över tid. För detta handlar både om vad som är bäst för verksamheten i det långa loppet och medarbetarnas arbetsmiljö, säger Susanne Wallmark.

Text: Per M Eriksson