Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Snart lanseras nya delar på mau.se

2019-06-04

WEBBPLATS. Inom kort lanseras fler delar av nya mau.se.
Det gäller den nya studentwebben, nya fakultets- och institutionssidor samt bibliotekssidorna.
– Vårt fokus har varit, liksom på de redan publicerade sidorna, att strukturera och presentera informationen på ett så användarvänligt sätt som möjligt, säger David Hesslefors, projektledare för arbetet med lärosätets nya webbplats.

Malmö universitets webbplats är, som bekant, under ombyggnad. I oktober i fjol lanserades de första delarna av mau.se och nu är det dags att få ytterligare några byggstenar på plats.
Först ut i denna dellansering är sidor på nya studentwebben.   
– Vi lanserar två sektioner. De heter Mina studier och Stöd & Service.
– Vi har valt dessa eftersom de innehåller information som antagna studenter behöver när de i sommar får sina välkomstmail, förklarar David Hesslefors.

Han berättar vidare att den nya studentwebben kommer att få en gemensam struktur och bestå av information som är sammanställd utifrån studenternas behov.
– Vi samlar all information till studenterna på nya studentwebben, både fakultetsspecifik och universitetsgemensam.
– Detta innehåll kommer efter sommaren att finnas på både svenska och engelska.

Projektgruppens plan är också att före midsommar lansera tre fakulteters specifika sidor – de som presenterar Kultur och samhälle, Lärande och samhälle samt Teknik och samhälle. Medan de båda andra fakulteternas sidor kommer att publiceras efter semestern.
– Fakultets- och institutionssidorna på mau.se kommer ha ett tydligare profileringsfokus än tidigare.
– Information som riktar till studenter, externa forskare och medarbetare kommer att ha sitt ”hem” på studentwebben, forsknings- och medarbetarsidorna.
– Det är där som målgrupperna ska söka och hitta sin information, men självklart ska besökare kunna hitta till dessa sidor från fakultetssidorna.

Någon vecka senare är tanken även att universitetsbibliotekets nya sidor ska kunna publiceras.
– En nyhet på deras startsida kommer vara en ny gemensam sökruta där du som besökare kan söka efter uppgifter i flera databaser, fortsätter David Hesslefors.

I övrigt har projektgruppen fortsatt sitt arbete med att förbättra sökfunktionen på webbplatsen. Under våren har flera förbättringsåtgärder genomförts, det gäller bland annat att kurser och program är prioriterade i sökresultatet.
– Personsöket har också blivit bättre samtidigt som sökfunktionen nu ska kunna presentera resultat på begrepp som kan ha olika stavning, till exempel Michael och Mikael.  

Efter dessa lanseringar kommer projektet fortsätta att utveckla nya studentwebben, fakultets- och institutionssidorna samt bygga upp forskningsinformationen. I november ska även de nya medarbetarsidorna vara klara.
– För varje lansering vi genomför så tar vi nya steg mot en webbplats som är anpassad efter användarnas behov, avslutar David Hesslefors.

Text: Per M Eriksson