Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu finns Endnote att ladda ner

2019-09-05

REFERENSHANTERING. Nu finns referenshanteringsprogrammet Endnote att ladda ner för personal och studenter på Malmö universitet. Endnote ersätter Refworks som kommer att avvecklas i mars nästa år.

–  Det går bra att flytta referenser från ett system till ett annat. Instruktioner finns, men biblioteket hjälper självklart också till om det behövs, säger bibliotekarien Lena Wennerholm.

Att organisera referenser med hjälp av ett program underlättar för alla som skriver akademiska texter. Malmö universitet har länge haft en campuslicens på programmet Refworks och biblioteket har stått för supporten.

–  Vi tycker att kvaliteten på Refworks har försämrats och många av våra  ärenden har gällt forskare som haft problem med att fullfölja sina skrivarbeten, säger Lena Wennerholm.

Lättare dela referenser
Efterfrågan på Endnote har ökat på senare tid.

–  Det är ett stabilt system som används av väldigt många universitet, även internationellt. Det innebär också att det nu blir lättare för våra forskare att dela referenser med kolleger från andra lärosäten, säger Lena Wennerholm

Hon avråder från att fortsätta använda Refworks till skrivprojekt som varar längre än till mars 2020. För alla som redan är i gång med större skrivarbeten, är det möjligt att flytta referenserna till det nya systemet och koppla dokumentet till ett Endnote-konto.

Både pc och mac
För att få tillgång till Endnote – gå in i Software center och ladda ner programmet. Det fungerar för både pc- och mac-datorer. Mer information finns i bibliotekets guide om olika referenshanteringsprogram http://libguides.mau.se/referenshanteringsprogram/endnote.

Text: Eva Tornbjer