Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mindre kemikalier och bättre sortering av avfall

2019-03-07

MILJÖ. Minskad kemikalieanvänding och bättre sortering av avfall är pågående förändringar som minskar universitetets miljöbelastning.

Facility Service har nyligen skrivit avtal med en leverantör gällande avjoniserat vatten.

– Vi har under en period genomfört pilottester och vattnet fungerar utmärkt som rengöringsmedel, säger Per Bjurnemark, chef för Facility Service.

Från och med första mars avänds avjoniserat vatten för rengöring av alla inventarier, väggar, toaletter, innerglasen vid dörrar och lärosaler. Däremot inte för ordinarie fönsterputs, tvätt av textilier eller rengöring av mattor. Golven rengörs redan i dagsläget utan kemikalier. Universitetet har installerat en filtreringsmaskin som avjoniserar vattnet.

– På detta sätt kommer vi att minska kemikalieanvändningen inom lokalvården med cirka 80 procent, säger Per Bjurnemark.

Nästa steg är enhetliga sorteringskärl

När det gäller avfallshanteringen arbetar Facility Service på att kunna införa ett enhetligt fraktionssystem, det vill säga enhetliga sorteringskärl, för alla lokaler så snart som möjligt. Idag har alla byggnader sorteringskärl, dock är det olika system på olika ställen och ibland olika färgkoder, vilket medarbetare och studenter tycker försvårar sorteringen. Det handlar om ganska stora kostnader initialt men förhoppningen är att nya enhetliga kärl ska kunna införas nästa år. Under tiden testas olika kärl, skyltning och storlek på behållare.

– Genom att vår totala volym har minskat, har vi dock kunnat minska våra avfallskostnader med cirka 45 procent. Sedan 2016 har vi kunnat se en minskning sakta men säkert, säger Per Bjurnemark.

Sortera alltid

Ibland går rykten om att allt som sorteras ändå blandas i slutänden i vissa hus, men så är det inte. Däremot händer det att vissa behållare måste sorteras som restavfall för att de är för dåligt sorterade, det vill säga innehåller för mycket som har hamnat fel för att det ska vara rimligt att rätta till det i efterhand. Så fortsätt sortera avfallet! 

– I pilotprojektet som genomfördes på våning elva i Niagara såg vi en markant skillnad när vi började sortera mer. Den stora framgången berodde på att behållarna var större, att det var tydligare hur vi skulle sortera, samt att behållaren för restavfall var liten och inte fullt så synlig.

Text: Johanna Svensson