Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Migrationskoordinator ska stärka samordningen av migrationsfrågor

2019-05-22

MEDARBETARE. I syfte att stärka samordningen av det lärosätesövergripande arbetet med migrationsfrågor tillsattes i mars Teresa Tomašević som migrationskoordinator. Uppdraget är en del i universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande, där akademin och administrationen samarbetar för att kunna möta individer utifrån deras behov.

MEDARBETARE. I satt stärka samordningen av det lärosätesövergripande arbetet med migrationsfrågor tillsattes i mars Teresa Tomašević som migrationskoordinator. Uppdraget är en del i universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande, där akademin och administrationen samarbetar för att kunna möta individer utifrån deras behovMEDARBETARE. I syfte att stärka samordningen av det lärosätesövergripande arbetet med migrationsfrågor tillsattes i mars Teresa Tomašević som migrationskoordinator. Uppdraget är en del i universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande, där akademin och administrationen samarbetar för att kunna möta individer utifrån deras behov.

Vad innebär uppdraget?

– Jag ska bidra till att stärka den interna och externa samordningen av det lärosätesövergripande arbetet med migrationsfrågor.

Teresa_Tomasevic_webbVarför behövs en migrationskoordinator vid universitetet?

– Universitetets arbete inom migration är brett och bedrivs inom olika delar av lärosätet – inom akademin, stödfunktioner och administrationen. Även de externa kontakterna är många och mångfacetterade och därför behövs det samordning för att ha kunskap och kompetens samlad på ett ställe, i en person.

Vad arbetar du med just nu och vad arbetar du med långsiktigt?

– Tillsammans med Malmö stad försöker jag skapa ett samverkansprojekt inom sfi, svenska för invandrare, som möjliggör kortare och effektivare vägar till etablering på arbetsmarknaden för utländska akademiker. Det är både ett kortsiktigt och långsiktigt mål. Projektet sträcker sig något år framåt, men vi behöver även hitta långsiktiga lösningar. Ett annat långsiktigt mål som jag verkar för, tillsammans med både Malmö universitet och andra lärosäten och myndigheter i regionen, är ”en väg in” för akademiker. Alla nyanlända akademiker ska ha tillgång till information om möjliga vägar för dem. Vi är på god väg, men det är fortfarande ganska slumpartat och beroende av var man bor, vem man råkar träffa och så vidare. Jag är också intresserad av att skapa vägar in till universitetet för akademiker och blivande akademiker under asyltiden.

Vilka på universitetet kommer du främst ha kontakt med?

– Migrationsgruppen och vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärarande, Cecilia Christersson, men även de som arbetar med berörda utbildningar och aktiviteter. Till exempel svenska som andraspråksutbildningar, utbildningar som kompletterar avslutad utländsk utbildning och vägledning för nyanlända.

Rollen som migrationskoordinator är på 30 %. Teresa Tomašević arbetar därutöver som universitetsadjunkt vid Centrum för akademiskt lärarskap.

Text: Joanna Arnoldsson