Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medieproduktion – ett led i digitaliseringen

2019-04-12

DIGITALISERING. Beslut om finansiering av projektet Medieproduktion har fattats av rektor Kerstin Tham. Projektet, som löper från juni 2019 till årsskiftet 2021, bekostas av medel avsatta för digitaliseringsuppdraget.

– Det finns ett stort engagemang i digitaliseringsfrågan på universitetet. I uppdraget jobbar vi för att förbättra saker vi redan gör men också för att, med hjälp av digitalisering, möjliggöra nya saker i den akademiska miljön. Syftet är att Malmö universitet ska ligga i framkant för digitaliseringen, säger Ingrid Persson, kommunikationschef och ledamot i Utvecklingsrådet för digitalisering.

Projektet ska utveckla en organisation som kan genomföra multimediala produktioner inom till exempel foto, film, animering och ljudinspelning. Även en arbetsprocess ska utformas, denna ska säkerställa kvalitet och effektivitet i produktionerna. Avsikten är att medieproduktionerna ska stödja den digitala utvecklingen, komma hela verksamheten till del samt verka varumärkesstärkande.

– Vi ska hitta en balans där vi, inom kommunikationsavdelningen, kan leverera medieproduktioner men också sprida och stärka kompetensen i organisationen så att fler blir bättre på att använda olika medier, säger Ingrid Persson.

– Det är både ett sätt att undervisa och ett sätt att kommunicera. Det ligger mycket i tiden och flera lärosäten jobbar på detta sätt. Om vi vill vara i digitaliseringens framkant måste vi möta våra relevanta målgrupper i deras kommunikationsmönster.