Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En av Sveriges 19 specialister inom nytt område vid Malmö universitet

2019-05-22

Bengt Götrick vid Odontologiska fakulteten är universitetets förste specialist i orofacial medicin.

Framtidens specialisttandvård väntas ta emot och behandla allt fler patienter med komplexa vårdbehov. Det kommer att förutsätta att det finns specialisttandläkare med tvärvetenskaplig kompetens, som förstår hur de olika tillstånden och behandlingen av dem samverkar. Nu säkerställs tillgången till dessa tandläkare när en ny specialitet, orofacial medicin, införs. Specialiteten kräver tandläkare som har tillräckliga kunskaper om hur tandhälsan kan påverkas vid psykisk ohälsa, cancer, blodsjukdomar, nutritionsrubbningar, funktionsnedsättningar och en rad andra tillstånd.

Bengt Götrick, Klinikchef/Övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

Införandet av det nya specialistområdet, som ska vara remissinstans för allmäntandvård, öppenvård och sjukhusvård, ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka och patienter med funktionsnedsättning.

Det finns i landet idag totalt 19 tandläkare som har blivit specialister i orofacial medicin.