Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Liselotte Paulsson, docent med fokus

2019-06-11

Med forskning om för tidigt födda barn har Liselotte följt upp tandhälsan hos barn som är födda 3-4 månader för tidigt. På rektorns beslutsmöte 27 maj antogs hon till docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Som ny docent har Liselotte Paulsson vid Odontologiska fakulteten lång erfarenhet av bettavvikelser hos för tidigt födda barn. Hennes forskningsområde handlar om tandhälsan hos barn som är födda 3-4 månader för tidigt. Det handlar primärt om bettavvikelser, tandmognad, tandstorlek och bentäthet vid 10 års ålder.

Liselotte Paulsson, docent vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

– Vi har sett att barn som är extremt tidigt födda har fler bettavvikelser, tänder som är mindre i storlek och försenade i utvecklingen. Kopplingen ligger i att tänderna börjar utvecklas i slutet av graviditeten, och långtidsstudier ur odontologisk synvinkel saknas ännu.

Tillsammans med Susanne Brogårdh Roth från avdelningen för pedodonti har Liselotte följt barn upp till 17-19 års ålder för att analysera munhälsorelaterad livskvalitet. Någon liknande studie har inte gjorts tidigare, men preliminära resultat visar att extremt tidigt födda barn med bettavvikelser också upplever en sämre livskvalitet jämfört med fullgångna barn.

Liselotte är även projektledare för ett annat projekt som handlar om behandling av ungdomar med trång- och felställda tänder.

– Vi gör detta på fyra olika kliniker – Östersund, Falun, Helsingborg och Malmö – och vi har fått anslag från Odontologisk Forskning Region Skåne, OFRS, för en multicenterstudie av sammanlagt 250 patienter.
– I studien utvärderar vi det kliniska resultatet men också patientens upplevelse, smärta och bieffekter med hjälp av tredimensionell röntgen.

Studien tar också andra faktorer i beaktning, såsom livskvalitet, hälsoekonomi, kostnader för genomgående tandregleringsbehov och hur det påverkar föräldrarnas resurser att behöva ta ledigt från jobbet i regioner där tandvården inte är lika tillgänglig.

– Vi har kommit halvvägs med att samla in patienterna. Vi ser väldigt mycket fram emot att se resultatet av det arbetet, säger hon.

Liselotte är också huvudhandledare för Kristina Johansson, en doktorand i projektet och kliniskt verksam i Östersund, Region Jämtland Härjedalen.

– Ett annat projekt där jag är handledare rör patienter med stora överbett. Det gäller studier av livskvalitet och om behandling insätts i 9 års ålder eller om man väntar med att sätta in tandställning tills tonåren. Patienterna behandlas i Östergötland av doktorand Jenny Kallunki. Redan nu kan vi konstatera att barn med stora överbett har sämre livskvalitet jämfört med barn med normalbett. De preliminära resultaten av tidig behandling presenteras i höst 2019.

Under midsommarveckan i Nice går en europeisk ortodontikonferens av stapeln. Då ska Liselotte naturligtvis delta för att presentera forskningsresultat.

Liselotte Paulsson är också ordförande i utbildningsnämnden på Odontologiska fakulteten.

Text: Johan Portland