Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningen träffar medarbetarna – samtal om karriärvägar

2019-09-02

STRATEGI 2022. Akademiska karriärvägar är ett av utvecklingsområdena i Strategi 2022. Det är även det ämne som primärt diskuteras när universitetets ledning nu träffar medarbetarna på Malmö universitet. 
– Vi behöver nu skapa tydliga och attraktiva akademiska karriärvägar för att kunna hålla en hög akademisk kvalitet i vår utbildning och forskning. Detta måste vi göra tillsammans, säger Kerstin Tham.

Universitetsledningen har under de senaste åren lagt sig vinn om att få till ett utvecklande samtal med medarbetarna på institutioner, GV och bibliotek när det gäller universitetets övergripande utveckling. Därför genomfördes informations- och diskussionsmöten på samtliga institutioner och övriga verksamheter i samband med framarbetandet av Strategi 2022 varefter motsvarande möten även anordnades cirka ett år efter att styrdokument hade blivit fastställt.

Det som främst står på dagordningen under dessa möten – som inleddes i förra veckan på institutionerna på Hälsa och samhälle, Lärande och samhälle samt Teknik och samhälle (och som ska genomföras på hela lärosätet innan oktobers utgång) – är akademiska karriärvägar. 
– Med utgångpunkt från den nya anställningsordningen behöver vi nu diskutera och tillsammans tydliggöra olika och mer långsiktigt hållbara karriärspår för våra universitetslärare, säger Kerstin Tham.

Samtalet utgångspunkt är bland annat ett citat ur anställningsordningen som lyfts i ledningens inledande presentation:

 ”Genom kontinuerlig kompetensutveckling ska medarbetare ges goda möjligheter att utveckla sin skicklighet som universitetslärare såväl pedagogiskt som vetenskapligt. De akademiska karriärvägarna och befordringssystemen vid Malmö universitet ska vara transparenta och jämställdhetsintegrerade och omfatta alla de områden som ingår i rollen som universitetslärare, det vill säga undervisning, forskning, samverkan, ledningsuppdrag och kollegialt ansvarstagande för universitetets och vetenskapens utveckling. Dessa områden ska också utgöra grunden för meritbedömning såväl vid befordran som vid tillsättningar av ledningsuppdrag.”
(Nya anställningsordningen, 2.3)

Som en fördjupning utifrån detta diskuteras en rad olika karriärspår och olika frågeställningar på träffarna, däribland: Finns det tydliga och attraktiva karriärvägar i dag? Saknas det några karriärspår i förslaget? Hur kan vi frigöra mer tid till forskning? Hur kan det högskolepedagogiska karriärspåret utformas?
– Vi behöver genomföra olika förflyttningar på lärosätet, men när och hur det ska ske är olika utifrån respektive institutions förutsättningar. Det är därför väldigt intressant att få lyssna på och diskutera med kollegorna om hur de arbetar i sin del av verksamheten och utifrån deras respektive utmaningar. Universitetsledningen behöver komma nära verksamheten för att förstå och kunna göra ett riktigt bra arbete”, säger Kerstin Tham

Text: Per M Eriksson