Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

LS storsatsar med tolv biträdande lektorat

2019-05-09

UTBILDNING. Inte mindre än 12 biträdande lektorat annonseras nu på Malmö universitets rekryteringsportal. Det är Fakulteten för lärande och samhälle som vill möta behovet av kvalificerade och forskningsmässigt meriterade lärare.

Fakulteten skickade i höstas ut en förfrågan till institutionerna för att identifiera viktiga områden i störst behov av tillskott till forskningsmiljöerna. Alla institutioner svarade med att minst två biträdande lektorer skulle fylla behoven inom respektive institutions kärnområden. Satsningen är möjlig tack vare att rektor tillskjuter medel för biträdande lektorat för att stärka fakultetens forskning. Efter diskussioner med strategigruppen och i prefektmöten beslutades att varje institution får ett biträdande lektorat tilldelat vardera. Resterande lektorat ska fördelas utifrån fakultetsgemensamma behov för att tillgodose de behov fakulteten har av kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

En av utmaningarna med implementeringen av nya kursplaner för grundlärar- och ämneslärarprogrammen är att det krävs en stor samordningsinsats. Kursutvärderingar från såväl kursledare, lärare och studenter pekar på förbättringsområden i kvalitet och enhetlighet avseende bland annat lärarledd tid, kompetens och examinationsrutiner.

Margareta Serder, vicedekan och universitetslektor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet

– Vi har sett att fakulteten behöver ta ett samlat grepp och stötta institutionerna när det gäller samordning och kompetensförsörjning i de här gemensamma kurserna i lärarutbildningarna, säger Margareta Serder, vicedekan och universitetslektor vid Fakulteten för lärande och samhälle.
– Det här är otroligt viktiga kurser för blivande lärare och därför spännande och angelägna att utveckla och se till att vi gör det allra bästa möjliga av.

I beskrivningen av de biträdande lektoraten framgår följande:
”En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%).”

Beslutet om ett mer samlat ansvar för UVK-kurserna träder i kraft från och med budgetåret 2020.