Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledarskapskonferens för ökad jämställdhet inom akademin

2019-05-13

JÄMSTÄLLDHET. Anta utvecklande utmaningar och skapa god praxis – för att uppnå jämställdhet inom högre utbildning och forskning. Det var temat på konferensen som i veckan anordnas av EWORA, European Women Rectors Association, på Malmö universitet.
– För att kunna skapa en mer jämställd och hållbar värld behöver vi dela kunskap med varandra och diskutera ledarskap, sa rektor Kerstin Tham i sitt välkomsttal.

eworaTotalt var det ett 80-tal rektorer och andra personer i ledande ställning på universitet från i stort sett hela världen (varav majoriteten kvinnor) som på måndagsmorgonen (13 maj) bänkade sig i en av hörsalarna i Niagara.
Här välkomnades de av Kerstin Tham varefter de lyssnade på föreläsningar samt deltog i rundabordssamtal och interaktiva panelseminarier. Då diskuterade de bland annat frågor som: ”Handlar akademiskt ledarskap endast om att implementera nyliberalism, eller kan kvinnor göra skillnad?” och ”Hur tar ledare ansvar för jämställdhet inom universiteten?”.

Enligt den europeiska organisationen, som hänvisar till EU She Figures, finns det i dag kvinnliga universitetsrektor i 24 av Europas 46 länder, men dessa verkar endast vid knappt 15 procent av alla universitet på kontinenten. Det är dock ett litet framsteg jämfört med 2010 – då var motsvarande siffra 10 procent.
– Jämställdhet är ett av de viktigaste målen i Agenda 2030, mål nummer fem, sa Kerstin Tham sitt tal. 
– I vår strategi (på Malmö universitet, red. anm.) fokuserar vi på att bygga transparanta akademiska karriärvägar för både män och kvinnor.
– Vi behöver, exempelvis, titta närmare på vad som händer efter doktorsexamen och skapa en kultur som gör det möjligt för fler kvinnor att bli professorer. Detta är i sin tur en nödvändig förutsättning för att kunna nå toppositioner som exempelvis rektor, sa Kerstin Tham

För att öka medvetenheten om obalansen på universiteten även för de som verkar utanför den akademiska världen hade Kerstin Tham inför konferensen skrivit en debattartikel. I artikeln, som publicerades under måndagen på Sydsvenskans webbplats, konstaterar hon:
”Universitet och högskolor ska genom utbildning och forskning driva kunskapsutveckling, bidra till att lösa samhällsutmaningar, utgöra en kritisk röst och fungera som en framåtblickande kraft. Det gör att de måste behandla kvinnor och män likvärdigt och se till att kvinnor och män kan göra karriär på lika villkor. Men idag är akademiska miljöer djupt ojämställda – inte bara i Sverige utan också i övriga Europa.”

Ewora-konferensen, som är den 6:e i ordningen, avslutades under tisdagseftermiddagen (14 maj). 

Text: Per M Eriksson